Skip to main content

De ChristenUnie beginselen

| Renco Schoemaker |
Renco overweegt lid te worden van de ChristenUnie en akkerde de recente geactualiseerde beginselverklaring van de partij door. Eens kijken.

In het algemeen ben ik niet zo’n politiek uitgesproken persoon en zeker niet op het internet zoals op twitter of hier op geloofsvoer.nl. Mijn vorige blog over twee niveau’s kan je echter ook goed toepassen op de politiek. Individueel versus collectief, zoals Dick mooi aanscherpte. Eerder schreef ik al eens over de christelijke dividendbelasting. Vandaag schrijf ik over, jawel, de beginselverklaring van de ChristenUnie. De volgende blog gaat over het (samengevatte) verkiezingsprogramma.

De (lokale) politiek

De afgelopen jaren ben ik me meer en meer gaan interesseren voor politiek, zeker ook politiek op het lokale niveau. Dat zal ook vast te maken hebben met het feit dat ik veel werkzaam ben voor gemeenten (op het gebied van informatiebeveiliging en privacy). Lid worden van een politiek partij vond ik op onverklaarbare wijze (opvoeding?) achterhaald, net als lidmaatschap van een vakbond. Inmiddels heb ik een andere mening.

Stemmen vind ik belangrijk en doe ik altijd trouw. Het is je kans op – alhoewel op bescheiden wijze – invloed uit te oefenen op lokaal, provinciaal of landelijk niveau. Trouw vul ik één of meerdere stemwijzers in en steevast eindigt de ChristenUnie in de top 3. Indien niet op de eerste plaats, dan daar alsnog vlak achter. Maar waarom lid van een politieke partij worden?

Waarom niet is een net zo valide vraag.

De beginselverklaring

Het zal met de 30 gepasseerd zijn te maken hebben, maar ik geneer me een beetje dat lid zijn van een politieke partij (en je zo dus expliciet(er) uitspreken) eerder zo’n absurd idee leek. Ik kan het niet verklaren dus dan gooi ik het maar op m’n opvoeding ;-) Maar ik word alleen lid van een politieke partij wanneer er voldoende overeenstemming is. Hoe zit dat eigenlijk met die ChristenUnie?

De beginselverklaring vind je hier. Ik bof, hij is recentelijk vernieuwd. Er staat veel in, veel waar ik me uitstekend in kan vinden. Misschien zou ik het niet altijd in dergelijke bewoording opschrijven, maar niettemin begrijp ik de strekking en blijft het kerkjargon grotendeels achterwege.

De zinnen die in het bijzonder mijn aandacht trokken:

 • Waarheid is geen subjectieve aangelegenheid (p. 3). Over de postmoderne christenen schreven we al menig blog hier. Een stevige uitspraak die wat mij betreft verdere uitleg vraagt. Zie onderaan een boeiende nieuwe episode hierover van de Reconstruct Podcast.
 • Wij komen tot bloei wanneer we als goede rentmeesters zorgen voor wat God geeft (p.4). Even hier verder lezen. Ik heb het altijd een mooi woord gevonden (toch maar één hit hier op geloofsvoer.nl). Idee voor een volgende blog allicht.
 • Macht draait ten diepste om verantwoordelijkheid nemen. We zijn geroepen macht dienstbaar te maken aan het recht (p.6). Gewoon, een uitgangspunt waar ik het grondig mee eens ben. Wel benieuwd hoe dat zich doorvertaalt naar een verkiezingsprogramma.
 • De publieke verbintenis tussen man en vrouw is uniek en waardevol. De overheid erkent en beschermt het huwelijk naar deze oorsprong en betekenis (p.7). Hier is vast lang over nagedacht en er valt nog veel meer over te zeggen, maar hier kan ik het op dit abstractieniveau wel mee eens zijn.
 • Integratie is geen keuze, maar een morele verplichting (p.8). Bij de eerste keer lezen wat scherp, maar de wederzijdse (!) morele verplichting zie ik wel.
 • Een goede markt draait om de bloei van mensen (p.8). Als zelfstandig ondernemer klinkt me dit wel wat zoet in de oren. Ik vind het zeker nastrevenswaardig, maar een goede markt draait ook om geld weten te verdienen. Uiteraard kan je vervolgens op veel verschillende manieren met dat geld omgaan.
 • De zondagse rustdag, vanouds de dag van de christelijke eredienst, verdient bescherming (p.8). De grens van wat je wel en niet toelaatbaar acht op deze rustdag is arbitrair, maar de rustdag lijkt me heel gezond voor ons mensen.
 • De ChristenUnie […] weet zich verbonden met Israël (p.9). De vanouds sterke verbondenheid met Israël heb ik nooit zo beleefd. Ik heb er domweg nauwelijks een mening over. Niet voor, niet tegen. Onverschillig, zou je kunnen zeggen.
 • Mensen hebben recht op een persoonlijke levenssfeer. De overheid beschermt burgers door hun persoonlijke levenssfeer te beschermen (p. 10). How could I not? :) Als adviseur informatiebeveiliging en privacy.
 • De maatschappelijke meerderheid is geroepen de vrijheid van minderheden te beschermen (p.10). Deed me direct denken aan de reactie van Dick afgelopen week.
 • Ieder is vrij om zijn geloof of overtuiging een plek te geven in zijn leven en werken. […] in de opvoeding van hun kinderen en in het onderwijs op school. (p.10) Prima, maar dan vanzelfsprekend niet exclusief het christelijk onderwijs. Islamitisch onderwijs kan de integratie van moslims bevorderen.
 • Wij dienen allen met kracht te kiezen voor duurzaam handelen (p.12). Ja, duurzaamheid graag. Toegeven, ik kocht recent een benzineauto en geen all-electric… De volgende tzt vast en zeker.
 • Bij genetische ingrepen is voorzichtigheid geboden. De overheid waakt over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid (p. 12). De ChristenUnie ziet over het algemeen een grotere rol voor de overheid weggelegd dan ik zou betogen. Maar ja, voorzichtigheid vind ik hier gepast. En ook de wakende rol van de overheid.
 • Behalve bij levensbedreigende complicaties tijdens de zwangerschap, is het beëindigen van het leven van een ongeboren kind een onbegaanbare weg (p. 12). Op dit punt ben ik denk ik minder stellig dan de ChristenUnie. Abortus vind ik zéér ingrijpend, maar ik kan meer situaties bedenken waarin ik het een wel begaanbare weg vind.
 • Een overheid die het leven eerbiedigt faciliteert geen hulp bij zelfdoding. […] Het kunstmatig rekken van een mensenleven is nooit een doel op zich (p. 12). Met toevoeging van de tweede zin kan ik het eens zijn met de eerste zin.
 • De ethiek van het leven leidt onze technologische ontwikkeling en niet omgekeerd. Ook onvolkomenheden horen bij het mensenleven (p. 12). Meermalen lees ik terug dat de maatschappij en het leven niet maakbaar zijn. Dat vind ik krachtig; het vermogen om de dingen (grotendeels?) te accepteren zoals ze zijn. De ethiek is leidend in de (weliswaar welkome) technologische ontwikkeling.
 • Gods noties van goed en kwaad werken door in het geweten van alle mensen. De ChristenUnie zoekt daarom de samenwerking met ieder die het kwade wil overwinnen door het goede (p. 14). Mooie (Bijbelse) uitspraak die een open houding geeft aan deze partij. In de laatste peiling plust de ChristenUnie als enige coalitiepartij. Toch knap.

Conclusie

Allereerst vond ik de nogal zwaar klinkende ‘beginselverklaring’ prettig leesbaar. Allerlei Bijbelteksten stonden in kleine letters in de kantlijn waardoor het geheel niet overkwam als een met teksten dichtgetimmerd stuk waarin je geen enkele ruimte ervaart. Dus: punten daarvoor.

De ChristenUnie ziet een grote rol voor de overheid op allerlei aspecten. Die opvatting deel ik niet altijd, vooral niet op het gebied van marktwerking. Zeker, de overheid is de marktmeester, maar de markt gedijt het beste als de marktmeester niet de hele tijd optreedt. Op het gebied van het (home)huwelijk, abortus, zondagsrust, euthanasie en genetische manipulatie ben ik progressiever, maar niet dermate dat de uitspraken in deze beginselverklaring me tegen de borst stoten.

De verschillen lijken overbrugbaar. In mijn volgende blog bespreek ik op vergelijkbare wijze de samenvatting van het ChristenUnie verkiezingsprogramma 2017-2021. Eens kijken hoe al deze uitgangspunten zich concreet vertalen naar voorstellen.

[soundcloud-master]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Meer over Renco Schoemaker

Renco is ruim 35 jaar, man en vader van twee. Hij was eerder jeugdouderling in zijn gemeente in Zwolle. Hij mag graag fietsen, hardlopen, tv series kijken en bloggen. Luistert tot slot graag naar harde christelijke herrie.