geloofsvoer.nl – voer voor gelovigen. Elke twee weken een blog of podcast van Dick en/of Renco. Lees en luister mee.

 

Five Capitals in perspective

De Five Capitals helpen je inzichtelijk te maken wat belangrijk is in jouw leven. Maar ook om daarin te sturen.

Daar zijn we weer! Wederom schrijf ik vandaag over de Five Capitals (5C), vooral over de volgorde van belangrijkheid in je leven. In mijn persoonlijke verslag van mijn eerste kennismaking met 5C deed ik deze oefening zonder echt te weten waarover het ging. Je lees het hier. Daarover dus meer vandaag, en ook over het gericht inzetten van kapitalen om kapitalen te doen toenemen. Dat klinkt misschien nog wat ‘maakbaar’, maar mijn ervaring is dat het best heel werkbaar is. Nog even opfrissen welke vijf kapitalen er zijn en waarin je ze afmeet? Check het hier.

Oefening

Oké, zet voor jezelf de vijf kapitalen eens in volgorde van belangrijkheid. Welk kapitaal staat bovenaan, welke krijgt momenteel de meeste aandacht? En zo werk je het rijtje af totdat je een rangorde hebt. Geef daarnaast ook aan of je verwacht dat het kapitaal de komende tijd gaat stijgen, gelijk blijft of gaat dalen. Ga uit van een situatie waarin je hier niet gericht op stuurt. In september 2014 en mei 2015 zag/ziet de 5C volgorde van mij er zo uit:

Sep 2014

 1. Intellectueel kapitaal (blijft gelijk)
 2. Fysiek kapitaal (gaat dalen)
 3. Spiritueel kapitaal (gaat stijgen)
 4. Financieel kapitaal (gaat dalen)
 5. Relationeel kapitaal (gaat stijgen)
Mei 2015

 1. Relationeel kapitaal (gaat dalen)
 2. Spiritueel kapitaal (blijft gelijk)
 3. Intellectueel kapitaal (blijft gelijk)
 4. Fysiek kapitaal (gaat dalen)
 5. Financieel kapitaal (gaat stijgen)

Je ziet dat ik niet overal een goede voorspelling deed. Relationeel kapitaal is enorm gestegen, maar dat komt ook omdat ik mij bewuster ben geworden van het relationele kapitaal dat ik allemaal al bezit. Mijn relatie met God is eerlijker, oprechter geworden en ik voel me meer dan in september ‘gevoed’ (hoe raar dat ook mag klinken). Het intellectuele kapitaal is (toch) wat gedaald en dat komt omdat ik zakelijk een duidelijke keuze heb gemaakt voor de toekomst. Onderaan staan fysiek kapitaal en financieel kapitaal, niet zozeer dat het daar slecht gaat. Het is meer dat het daar gewoon z’n gangetje gaat en daarom minder aandacht vraagt.

Gewenste (?) volgorde

In het boekje Oikonomics schrijven Mike Breen en Ben Sternke over een gewenste volgorde. Ik vind dat een beetje tricky maar ze werken het wel goed uit. De gewenste volgorde:

 1. Spiritueel kapitaal
 2. Relationeel kapitaal
 3. Fysiek kapitaal
 4. Intellectueel kapitaal
 5. Financieel kapitaal

Wanneer je redeneert vanuit de gedachte dat je het ene kapitaal kunt inzetten voor het andere, kan je financieel kapitaal alleen maar inzetten om andere kapitalen beter/sterker/belangrijker te maken. Dat spreekt mij erg aan: geld heeft alleen een rol als het ten dienste staat van het verwerven van intellectueel, fysiek, relationeel en/of spiritueel kapitaal. Dat spiritueel kapitaal bovenaan staat verrast mij niet en daar kan ik mij heel goed in vinden Het gaat over je geloof in God, zijn wijsheid en liefde ontvangen, het (willen) volgen van Jezus en hem altijd op de eerste plaats zetten, boven alles. Bovenstaande volgorde geeft hier concreet invulling aan (als model althans). Daarnaast ervaar ik het hebben van vrienden en familie inderdaad als belangrijker dan mijn fysieke gesteldheid. En ben ik liever vol van energie dan vol van kennis, concepten en ideeën. Zo gek nog niet, die volgorde?

Lees ook hoe Brandon Shaefer in deze blog uiteen zet hoe de verschillende kapitalen allemaal uitmonden in spiritueel kapitaal.

En lees ook nog eens onderstaande tekst uit Mattheus 22 (NBV):

34 Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Groeipad

In onderstaand filmpje legt Brandon Shaefer (die nauwelijks met zijn ogen knipper, scary..) naar mijn idee helder uit hoe je kapitaal kan laten toenemen door andere vormen van kapitaal in te zetten. Wanneer je bijvoorbeeld ervaart tekort te schieten in relationeel kapitaal, dan kun je:

 • Bidden of God nieuwe mensen en goede vrienden in je leven wil brengen (spiritueel kapitaal)
 • Kritisch kijken of je je beschikbare tijd en energie wel in de juiste dingen steekt (fysiek kapitaal)
 • Bij jezelf en anderen nagaan wat de reden is dat je weinig relaties onderhoudt (intellectueel kapitaal)
 • Verwaterde contacten uitnodigen voor een kop koffie of een hapje eten (financieel kapitaal)

Bij een tekort aan geld kan je relationeel kapitaal inzetten, of intellectueel kapitaal. Bij een gebrek aan spiritueel kapitaal kan je relationeel en financieel kapitaal inzetten. Zo zijn er talloze combinaties mogelijk en volgens mij is het niet heel moeilijk dat vervolgens concreet te maken voor jezelf.

Cultuur

Het in de juiste volgorde houden van de kapitalen is niet eenvoudig. In de zakelijke context staat doorgaans het financiële kapitaal op één, in de academische wereld het intellectuele kapitaal. In veel gezinnen is het fysieke (sport) en intellectuele (opleiding) kapitaal erg belangrijk. Je kunt je zelfs afvragen of in de kerk het spirituele kapitaal wel op één staat… Is het vooral belangrijk dat je er bent (fysiek kapitaal), tienden afdraagt (financieel kapitaal) of vooral dat we groeien in spiritueel kapitaal? Eentje om over na te denken..

In onderstaand filmpje gaat Brandon Shaefer hier op in.

Business context

Binnenkort volgt een voorlopig laatste blog in deze serie over Five Capitals. Ik wil dan de vertaalslag maken naar de zakelijke context, daar begon ik namelijk mijn zoektocht. Hoe kan je christen zijn uit één stuk: dus ook op je werk. Hoe verenig je jouw (gewenste) volgorde van kapitalen met die van de zakelijke wereld? Welke rol speelt je eigen karakter hierin? Hoe vertaalt zich dat naar leiderschap in je bedrijf? Kan je het model van Five Capitals toepassen in de zakelijke wereld? En helpt dat dan ook om concreet handen en voeten te geven aan ‘christen zijn op je werk’. Later meer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer over Renco Schoemaker

Renco is ruim 35 jaar, man en vader van twee. Hij was eerder jeugdouderling in zijn gemeente in Zwolle. Hij mag graag fietsen, hardlopen, tv series kijken en bloggen. Luistert tot slot graag naar harde christelijke herrie.

copyright © geloofsvoer - 2013- - powered by YOOtheme.

volg ons   —