geloofsvoer.nl – voer voor gelovigen. Elke twee weken een blog of podcast van Dick en/of Renco. Lees en luister mee.  

Inzoomen op de vijf kapitalen

Mike Breen & Ben Sternke schreven het boekje Oikonomics over het investeren in vijf vormen van kapitaal op de manier zoals Jezus deed.

Een maand terug blogde ik (weer eens) over de Five Capitals (5C). Ik nodig je uit die blog nog eens te lezen omdat ik er bij het schrijven van deze blog vanuit ga dat je die ‘voorkennis’ hebt. Niet dat het anders onbegrijpelijk is, wel om onnodige herhaling te voorkomen. Vandaag dus wederom over 5C. Nu wil ik dieper ingaan op de vijf kapitalen aan de hand van het boekje Oikonomics en de blog die Ben Sternke en zelf over schreef. In een volgende blog hoop ik nog wat meer te schrijven over het gericht inzetten van kapitalen om te groeien in andere kapitalen. Er is namelijk wel een soort ‘gewenste’ volgordelijkheid zou je kunnen zeggen.

Oikonomics

Zoals vorige week beloofd in de voetnoot, eerst wat meer over het woordje oikonomics. Het lijkt natuurlijk al verdacht veel op economics, maar het heeft een andere betekenis. Het woord economie is afgeleid van oikos (“huishouden”) en nomos (“gebruik” of “wetmatigheid”). Dus eigenlijk zoiets als het huishouden managen. Of: huishoudkunde! Tegenwoordig bedoelen we met het woord economie meer: keuzes die mensen maken bij de productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten (bron).

Ook belangrijk te noemen is dat vroeger het woord huishouden een veel bredere betekenis had dan in de huidige tijd. De oikos bestond uit een netwerk van relaties, inclusief ouders & kinderen, ooms & tantes, broers & zussen, bedienden, zakenpartners en anderen die een rol hadden in een gezamenlijk doel. De keuze voor oikonomics verlegt dus de nadruk op euro’s naar de nadruk op waarde van sociale relaties (met een gezamenlijk doel). In 3DM-taal is dat de family on mission (tevens een boek dat ik op korte termijn hoop te lezen). Kortom: het gaat niet om jezelf alleen, maar om eenieder in jouw oikos.

Nu over naar de vijf kapitalen waaruit die oikonomic bestaat, inclusief de ‘eenheden’ waarin je ze kan meten.. Pak nog even de vorige blog erbij voor een (min of meer) Bijbelse grondslag bij juist vijf kapitalen (en niet 3, 8 of 12). Ik behandel ze in de hiërarchie van beneden naar boven, maar daarover later meer. Hier omschreef ik ze overigens ook al kort.

Financieel kapitaal

Het is niet moeilijk denk ik om je voor te stellen wat hiermee bedoeld wordt. Het is domweg de hoeveelheid euro’s die je tot je beschikking hebt gekregen om te investeren. We hebben er elke dag mee te maken. In onze maatschappij wordt veel waarde gehecht aan deze vorm van kapitaal. Zwart-wit leidt dit tot twee reacties (uitersten): we offeren (ongemerkt?) de andere kapitalen voor meer financieel kapitaal. Omdat geldt: meer = beter. De andere reactie is geld als geheel onbelangrijk beschouwen. Toch kan je met geld dingen bereiken. Het hebben van geld (rijkdom) is in de Bijbel niet ongebruikelijk. Abraham, Isaäc en Jozes bezaten veel rijkdom. Volgens mij hoeven we het hebben van rijkdom an sich dus niet te veroordelen.

Te meten in: euro’s.

Intellectueel kapitaal

Deze vorm van kapitaal is iets moeilijker te pakken. Zelf dacht ik hier meteen aan iets als IQ. Maar dat is niet wat hier mee bedoeld wordt. Het gaat om de hoeveelheid kennis waarover we beschikken, maar ook (juist) om het vermogen deze kennis te vertalen in nieuwe ideeën, concepten en creatieve oplossingen. In de Bijbel lezen we verschillende voorbeelden van Jezus’ intellectueel kapitaal. Zo wordt hij zeer regelmatig rabbi genoemd, wat leraar of meester betekent. Grote menigten onderwees hij (Mat. 7). De vele pogingen van de Farizeeërs wist Jezus met wijsheid, intellectueel kapitaal, te pareren. Neem bijvoorbeeld de vraag aan Jezus over het betalen van belasting aan de keizer (Mat. 22).

Te meten in: concepten, ideeën. Kennis en het toepassen daarvan.

Fysiek kapitaal

Fysiek kapitaal is weer wat makkelijker. Het gaat om ons vermogen tijd en energie te geven aan mensen en projecten. Het bestaat dus uit de tijd die we hiervoor beschikbaar maken, maar ook het (fysieke) vermogen deze tijd goed te gebruiken. Hier komt onze gezondheid om de hoek kijken. Belangrijk bij fysiek kapitaal is het kennen en respecteren van onze grenzen als mensen. Lange-termijn fysiek kapitaal kan bestaan wanneer we een goed levensritme hebben, waarin rust een belangrijke plaats heeft. Alleen dan zullen we in staat zijn (hard) te werken en (hard?) te ontspannen (‘Work hard, play hard’). Jezus nam regelmatig tijd om te rusten. Bijvoorbeeld vanuit de drukte in Marcus 6:31. Ook handig daarvoor: de zondag :-)

Te meten in: beschikbare uren en gezondheid

Relationeel kapitaal

We gaan weer een stapje hoger in de hiërarchie van kapitalen. Relationeel kapitaal bestaat uit de hoeveelheid (kwantiteit) aan, en kwaliteit van, relaties met anderen. Het hebben van familie en vrienden is hierbij dus van belang. Het beïnvloedt ons welzijnsgevoel positief en maakt ons gelukkiger. Wanneer je bijvoorbeeld je baan verliest, en je je huis uit moet, kan je tijdelijk bij familie gaan wonen. Wanneer je onvoldoende financieel kapitaal hebt, kan je terugvallen op dat van anderen in je netwerk van relaties. In de vorige blog ging het over Lucas 16 waar een heel concreet voorbeeld staat in de gelijkenis die Jezus daar vertelt. In aan het einde, in vers 9, zegt hij:

Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is.

Te meten in: familie en vrienden

Spiritueel kapitaal

Tot slot de hoogste vorm van kapitaal: spiritueel kapitaal. Deze vorm verwijst naar het hebben van een diep en levend geloof in God en de wens Jezus te willen volgen in jouw leven. Altijd zoekend naar wat Hij tegen je zegt en hoe je daar in gehoorzaamheid antwoord op wil geven. Het is waar kennis en liefde elkaar kruisen. Jezus heeft het veelvuldig over een rijk leven en dan doelt hij niet op het hebben van veel geld, maar op het hebben van een persoonlijke relatie met God. Spiritueel kapitaal is in overvloed beschikbaar voor wie het hebben wil. Het is tevens de vrucht (opbrengst) van je relatie met God. Een relatie waarin je Hem betrekt in alles wat je doet. De kairos cirkel en de huddel kunnen hierbij helpen. Het voedt de andere kapitalen.

Te meten in: wijsheid en kracht

In een volgende blog schrijf ik over de volgordelijkheid en rangorde van de kapitalen. Hoe je de één kunt inzetten om de ander te doen groeien? Hoe krijg je ze in de juiste volgorde? En tot slot wat dit alles nu betekent in de zakelijke context.

Reacties (2)

 • Dag Renco en Lennert,

  Ik heb Lucas 16 vers 9 erbij gepakt uit de Bijbel in Gewone Taal.
  Daar staat:
  Luister naar mijn woorden: Gebruik dat ellendige geld om vrienden te maken.Er komt een moment dat je niets meer aan je geld hebt. Dan zullen jullie welkom zijn in de hemel.

  Komt op deze manier extra binnen, als het in je eigen taal word geschreven.
  Liefs van mij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer over Renco Schoemaker

Renco is ruim 35 jaar, man en vader van twee. Hij was eerder jeugdouderling in zijn gemeente in Zwolle. Hij mag graag fietsen, hardlopen, tv series kijken en bloggen. Luistert tot slot graag naar harde christelijke herrie.

copyright © geloofsvoer - 2013-

Powered by YOOtheme.