Skip to main content

ChristenUnie voorstellen

Renco vervolgt zijn verkenning van de ChristenUnie. Wat stelt de partij eigenlijk allemaal voor in haar verkiezingsprogramma 2017-2021? En wordt hij nu lid, of niet?

Ruim twee weken terug schreef ik een blog over de partijbeginselen van de ChristenUnie. Vooral om vast te stellen of het gat tussen deze beginselen en mijn persoonlijke overtuigingen overbrugbaar is. Vandaag een blog over het verkiezingsprogramma van de partij voor de periode 2017-2021. Doet de ChristenUnie veel voorstellen waar ik mij in kan vinden? Zal ik lid worden? (O ja, de kinderen met helm staan ook echt op de voorpagina van het verkiezingsprogramma)

Van ‘woningmarkt’ naar ‘volkshuisvesting’

Vandaag wist de ChristenUnie de landelijke media te halen door een actieplan te presenteren; van ‘woningmarkt’ naar ‘volkshuisvesting’. Je kan er hier meer over lezen. In dit actieplan (directe PDF link) staan 5 thema’s centraal:

 1. alles uit de kast voor jongeren
 2. waardig wonen voor ouderen
 3. geen woningen als winstfabrieken
 4. betaalbaar wonen voor iedereen
 5. naar ongedeelde steden en dorpen

In het plan (7 pagina’s) zijn bovenstaande 5 thema’s uitgewerkt in concrete(re) voorstellen. Vooral thema 3 kreeg aandacht, met voorstellen als het verhogen van de overdrachtsbelasting voor beleggers, de zelfbewoningsplicht, de verhuurvergunning en algehele terughoudendheid met betrekking tot woningsplitsing en verkamering. Overzichtelijk uitgewerkt.

Dat kan je ook zeggen over het verkiezingsprogramma 2017-2021 dat ik recent doorakkerde (toegeven: wel de samenvatting). Zonder uitputtend te willen zijn volgt hier een ietwat willekeurige opsomming van (in mijn ogen) goede, matige (‘meh’) en slechte voorstellen. Gewoon voorstellen (of zinsneden) die om wat voor reden dan ook bleven plakken bij me.

Slechte voorstellen

 • Draai de legalisering van prostitutie terug. O.a. de strafbaarstelling klant en registratieplicht (casus Utrecht gelezen?). Ik mag dan wel geen klant zelf, maar hier ‘geloof’ ik wel in de dynamiek van vraag en aanbod. Wanneer je dit illegaal maakt, wat gebeurt er dan?
 • Asielzoekers (direct) een loyaliteitsverklaring laten tekenen. Waarin zij de rechtstaat en de waarden van godsdienstvrijheid, gelijkwaardigheid en de rechten van minderheden onderschrijven. En dan? Wat hebben we dan feitelijk ‘geregeld’?
 • Medisch-specialisten komen in loondienst. De ondernemer in mij komt hiertegen in opstand. Ondernemerschap zou je als overheid op z’n minst vrij moeten laten. Je hoeft het niet dusdanig te stimuleren dat er een oneerlijk voordeel ontstaat t.o.v. een baan in loondienst, maar een beroepsgroep verplichten in loondienst te gaan, daar voel ik evenmin iets voor.
 • De maximumsnelheid gaat terug naar 120 km per uur. Ik ben juist blij met de hogere snelheid her en der. Helemaal per motor is dit al beter doorrijden zo. Daar waar het de verkeersveiligheid in het geding brengt is verlaging wenselijk. Milieuproblematiek liever aanpakken op brandstofniveau.

‘Meh’ voorstellen

 • De invoering van de maatschappelijke dienstplicht. 6 maanden, flexibel te vervullen tussen het 18e en 28e levensjaar. Ik zie het gewoon niet voor me, maar hecht dan ook niet veel aan een grote krijgsmacht. Tegelijkertijd heb ik meermalen gewenst dat er gewoon nog een dienstplicht was..
 • Handhaaf de begrotingsregels. De strikt je aan de regels willen houden kan verkeerd uitpakken. De hele discussie over procyclisch of anticyclisch begroten is nog niet beslecht. Ik zou hier wat meer ruimte willen.
 • Bescherm de (digitale) privacy van mensen. Als privacy adviseur vind ik dit punt vanzelfsprekend belang, maar hier gaat de ChristenUnie niet ver genoeg wat mij betreft. Een ‘expertisecentrum Big Data’, controle door de AP (is al) en cyber-security ‘op de agenda’. En het voorstel van controle op de door de overheid verzamelde gegevens schept m.i. niet-reële verwachtingen.
 • Schaf het leenstelsel voor het hoger onderwijs af. Nu begeef ik mij op glad ijs. Zelf had ik die fijne basisbeurs en die gun ik een ander ook van harte. Maar ik heb ook gezien dat de ‘ruimhartigheid’ van de overheid op dit gebied niet altijd de gewenste stimulans gaf. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen.
 • Perk het aantal plekken voor verkoop van alcohol en tabak flink in. Naar mijn smaak geen reële oplossing. We zouden veel meer moeten inzetten op het aanleren van verantwoord gebruik. Dat vind ik zeker voor softdrugs, daarvan vind ik de vrije verkrijgbaarheid storend.
 • Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Ik ben er nog niet helemaal uit. Enerzijds voelt het vreemd dat een dergelijke (dure) verzekering een verplichting is. Natuurlijk, je hebt ook de opstal-, overlijdensrisico- en WA-verzekering, maar die zijn een stuk goedkoper. Anderzijds lopen veel zzp’ers nu een vrij groot financieel risico. En lang niet altijd willens en wetens.
 • Bevorder ondernemerschap. Als ondernemer sta ik achter dit voorstel, maar hij is toch bij ‘meh’ beland. Ik heb namelijk niet het idee dat de overheid iemand in de weg staat om zelfstandig ondernemer te worden. Wel denk ik dat de werkgeverslasten bij ziekte verlaagd moeten worden (van twee naar één jaar loondoorbetaling). Er zijn vast meer goede voorstellen!
 • Steun een rechtvaardig vredesproces in het Midden-Oosten. De voorstellen in relatie tot het joodse volk gaan mij vrij ver. Ik realiseer mij dat ik op dit terrein een leek ben, maar ervaar de verbondenheid die de ChristenUnie onderstreept veel minder.
 • Verhoog het Defensiebudget. Persoonlijk heb ik niet veel met een grote krijgsmacht, maar de NAVO-norm van 2 procent BNP klinkt mij niet onredelijk. De krijgsmacht zou van mij echter meer vorm mogen krijgen in Europees verband.
 • Investeer in waterveiligheid en scheepvaart. Om deze moest ik gewoon glimlachten omdat onderbouwing volledig ontbreekt: “We investeren in een sterke en schone binnenvaart, hogere bruggen, bredere sluizen en diepere kanalen“. Inhoudelijk kan ik er geen zinnig woord over zeggen ;-)

Goede voorstellen

 • Als een kabinet tussentijds valt, wordt zonder verkiezingen een nieuw kabinet gevormd. Probeer het gewoon nog een keer, maar laat niet daarvoor het gehele volk opnieuw stemmen. Ik voel me niet aangetast in mijn democratische (stem)rechten. Beloofd.
 • Versterk de verbindende functie van de Grondwet. Leg het verbod op discriminatie op grond van handicap of geaardheid vast.
 • Een nieuw belastingstelsel. Met belasting op inkomen naar draagkracht, belastingen die gezins- en familievriendelijk zijn en minder belasting op arbeid in ruil voor meer op consumptie, vervuilend gedrag en kapitaal.
 • Kom tot een helder terugkeerbeleid. Als iemand een jaar aan zijn vertrek heeft gewerkt. maar buiten zijn schuld niet kan terugkeren naar het land van herkomst, krijgt hij een verblijfsvergunning. Dergelijke prikkels zijn goed voor de overheid, meen ik.
 • Voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders. Kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media. Lijkt me een heel goed idee. Niemand heeft iets aan een naïeve gedachte dat het internet toch vooral zo goed is en veel gebracht heeft. Ja, dat is waar, maar er is een keerzijde..
 • Koester ons onderwijssysteem. Ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat aansluit bij de opvoeding en levensovertuiging. Daar ben ik het helemaal mee eens. De ontzuiling mag daar stoppen, wat mij betreft. (Een school open houden alleen omdat die ‘een sterke identiteit’ heeft, vind ik niet overtuigend.)
 • Dwing orgaandonatie niet af (actief donorregistratiesysteem), maar zorg voor actieve promotie door de overheid. Persoonlijk ben ik voor orgaandonatie, maar ik ben het eens het omdraaien van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, tenzij’ een te grote stap is.
 • Zondagswerk mag worden geweigerd. Het zou aan mij moeten zijn of ik op de zondag wil werken of niet (gemotiveerd). Voor de andere (wereld)religies zou dat ook de zaterdag kunnen zijn. Ondernemers dienen ook zelf te kunnen besluiten of ze op zondag hun winkel open doen of niet. En in de zorg dan, bedenk ik me nu.
 • Periodieke bezinning op technologische ontwikkelingen. Want ik ben het eens met ‘niet alles wat kan moet ook’. In ieder geval lijkt me dat geen gezond uitgangspunt. Technologische ontwikkelingen op voorhand wantrouwen overigens evenmin.
 • Ga voedselverspilling tegen. Voedseloverschotten kunnen waar mogelijk naar de voedselbank. Overbodige houdbaarheidsdata, weg d’r mee. Het 2-uurscriterium in de horeca ophogen naar 4 uur. Gewoon omdat we op basis van deze regels veel teveel weggooien. Zonde.
 • Investeer in schone energie. Bied investeringszekerheid voor zelfopgewekte energie om uit de huidige impasse te komen (‘tot 2021‘). Het huidige beleid wekt een afwachtende houding in de hand en dat vind ik ongunstig.
 • Maak (Europese) afspraken over het betalen van belasting door bedrijven. Het lijkt me een goed uitgangspunt dat belasting betaald wordt waar winst wordt gemaakt of inkomen verkregen. De prikkels voor de brievenbusfirma’s in belastingparadijs Nederland moet we kwijt.
 • Zorg voor snel internet in heel Nederland. Omdat ik meen dat traag internet je (als regio) op achterstand zet. En de snelheid van het internet zou geen succesfactor voor een regio (meer) moeten zijn.

Al met al

Al met al voelt het nog steeds goed om te stemmen op de ChristenUnie. De meeste voorstellen kunnen op mijn ‘steun’ rekenen. Ik ben gecharmeerd van de duidelijke standpunten die de partij inneemt. Ze staat daarmee echt voor iets. Op sommige onderwerpen ga ik niet helemaal met ze mee. Zie ook mijn vorige blog over de partijbeginselen.

Ook denk ik dat meer bereid ben om sommige zaken te accepteren zoals ze zijn. Ik wil me meer richten op een verantwoorde omgang dan iets algeheel (proberen te) verbieden. De werkelijkheid is nu eenmaal anders en/of genuanceerder. Je kan daarbij denken aan verslaving (alcohol, tabak, (soft)drugs, casino’s etc.) maar ook aan prostitutie. Ook van de gevoelige christelijke onderwerpen als abortus en euthanasie vind ik dat.

Maar er is wat mij betreft meer dan voldoende overlap om een lidmaatschap serieus te overwegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Meer over Renco Schoemaker

Renco is krap 40 jaar, man en vader van twee. Hij is ouderling in zijn gemeente in Zwolle. Hij mag graag fietsen, hardlopen, tv series kijken en podcasts maken. Luistert tot slot graag naar harde christelijke herrie.