Skip to main content

De diepte in met discussieboeken

Vandaag tip ik op acht boeken die volgens eenzelfde opzet boeiende onderwerpen bediscussiëren. De diepte in!

In de zomer van 2016 schreef ik een blogserie over de hel aan de hand van het boek ‘Four Views on Hell‘. Daarna las ik het vrij lastige boek ‘Four Views On Christianity And Philosophy‘. Recent las ik ‘Two Views On Homosexuality, The Bible, And The Church‘. En ik moet zeggen: da’s interessant man! Op deze manier lezen over lastige en complete onderwerpen bevalt me goed. Vooral omdat verschillende standpunten onderbouwd worden en er discussie plaatsvindt. Een auteur beargumenteert zijn/haar kijk, de rest van de auteurs reageert daar op en tot slot reageert de eerste auteur daar weer op. Dat maakt dat de verschillen goed naar boven komen en je zelf aan het denken gezet wordt. De boeken zijn wel allemaal in het Engels en ik weet dat niet iedereen dat op prijs stelt. Gelukkig schrijven ze allemaal erg toegankelijk ;-) *kuch*

Four Views On Hell (2nd Edition) √

Worstel je wel eens met de vraag: gaan we naar de hemel of de hel als we dood zijn? Of houden we gewoon op te bestaan? En is redding voorbehouden aan uitsluitend gelovigen en dus niet aan ongelovigen? Er over lezen is nog tot daar aan toe, maar ik raad je ook aan dit gesprek eens te voeren met een ongelovige vriend(in). Dat kan behoorlijk confronterend zijn kan ik je uit ervaring vertellen. Maar het dwingt je ook om geen genoegen te nemen met ‘makkelijke’, afstandelijke en/of theoretische antwoorden. En uiteraard raad ik je aan mijn blogserie te lezen.

Meer informatie over dit boek vind je hier.

Four Views On Christianity And Philosophy √

Denk je wel eens na over (vage) vragen over het ‘zijn’? Of: hoe weet je eigenlijk wat je weet? Is er ruimte voor filosofie binnen het christendom en/of is er ruimte voor het christelijk geloof binnen de filosofie, of behoort ze juist helemaal los te staan van religieuze overtuigingen? Of wat te denken over het probleem van het kwaad in de wereld. Hoe is dat te verenigen met het bestaan van God? Alhoewel geen lichte kost, vond ik het een leerzaam boek. Het geeft de nodige relativeringsruimte bij je eigen opvattingen over de lastige vragen.

Meer informatie over dit boek vind je hier.

Two Views On Homosexuality, The Bible, And The Church √

Een nogal actueel onderwerp, zeker ook voor christenen. Tevens een onderwerp waar al zo lang over gediscussieerd is, dat een constructief gesprek er over al lastig kan zijn. Ik vond het een erg interessant boek. Het heeft vier auteurs waarvan er twee de ‘affirming view’ hebben en dus ja zeggen tegen homosexualiteit binnen het christelijk geloof en de kerk. De twee andere auteurs beargumenteren op genuanceerde wijze het tegenovergestelde. Ik hoop nog een blog te schrijven over mijn eigen denkproces, maar daarvoor heb ik nog wat meer tijd nodig.

Meer informatie over dit boek vind je hier.

Four Views On Creation, Evolution, And Intelligent Design √

Dit boek moet nog uitkomen (nov 2017), maar mocht van mij al wel in het lijstje. Want dit is toch wel boeiende materie, niet? Hoe verhoudt de creationisme zich tot de evolutieleer? Is het de één of de ander? Of zijn beide goed te combineren? Hoe oud is de aarde nu eigenlijk? De aarde is volgens sommigen nog heel jong, terwijl wetenschappelijk veelvuldig is aangetoond dat de aarde al ontzettend oud is. Wat is het nu? Waar komen wij mensen vandaan? Hoet zit het met Intelligent Design? Kortom, een boek om naar uit te zien!

Meer informatie over dit boek vind je hier.

Four Views On God And Canaanite Genocide √

In de discussie over Gods liefde hoor ik meer dan eens het tegenargument dat het Oude Testament vol staat met vreselijke gebeurtenissen die veelal in directe opdracht van God uitgevoerd worden. Nu kan je makkelijk zeggen: ja, dat is het Oude Testament, maar wij hebben het Nieuwe Testament. Voor mij een nogal onbevredigend antwoord. De Bijbel bestaat toch niet voor niets uit twee testamenten. Is het ene daadwerkelijk ondergeschikt aan het andere? Hoe moeten de genocide in het beloofde land Kanaän nu lezen? Was het inderdaad God die zei: “Show them no mercy!”?

Meer informatie over dit boek vind je hier.

Three Views On Genesis: History, Fiction, Or Neither? √

Dat eerste Bijbelboek, en dan daaruit de eerste 1 hoofdstukken zegt nogal wat over ons ontstaan, onze relatie als mensen met/tot God en de zonde(val). Hoe je dit deel van de Bijbel leest en interpreteert werkt voor een belangrijk deel door in hoe je de Bijbel verder leest. Onder christenen bestaat er de nodige onenigheid over de ‘juiste’ interpretatie van Genesis. Is het historisch accuraat, complete fictie of geen van beide? Ook hier leidt de editor het boek in en worden de diverse standpunten in de conclusie voor de lezer samengevat.

Meer informatie over dit boek vind je hier.

Two Views On The Doctrine Of The Trinity √

De drie-eenheid van God – God, Jezus en de Heilige Geest, is een fundamenteel onderdeel van de christelijke leer/overtuiging. Maar de heilige drie-eenheid is en blijft een lastig te bevatten concept/idee. In de klassieke opvatting, zoals ook ik die impliciet heb meegekregen, is er één God die meerdere verschijningsvormen aanneemt. Maar er bestaat ook een andere kijk op de ‘Trinity’, namelijk de relationele die-enige God. Wat in een notendop het verschil is tussen beide zienswijzen lees je in dit artikel op de website van Zondervan. Food for thought.

Meer informatie over dit boek vind je hier.

Five Views On Biblical Inerrancy √

Nog een onderwerp waarover je nogal van mening kan verschillen als christenen. Is de Bijbel 100% het onfeilbare woord van God? ‘Biblical Inerrancy’ zoals verwoord in de Chicago Statement on Biblical Inerrancy betekent dat de Protestantse Bijbel “is without error or fault in all its teaching” of tenminste  “Scripture in the original manuscripts does not affirm anything that is contrary to fact“. Dat is tijdens het lezen van de Bijbel soms lastig want sommige teksten spreken elkaar ronduit tegen. Hoe dan ook, er wordt nogal verschillend over gedacht (5 views hè ;)

Meer informatie over dit boek vind je hier.

Ik weet niet op welke termijn ik al deze boeken doorgeworsteld heb, maar met drie ben ik al goed op denk ik dan maar :) En naast de hier genoemde 8 boeken zijn er nog véél meer delen uit de Zondervan Counterpoints serie. En dan is er nog de wat oudere Spectrum Multiview Book Series die een een soortgelijke opzet volgt. Lang leve de e-reader.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Meer over Renco Schoemaker

Renco is ruim 35 jaar, man en vader van twee. Hij was eerder jeugdouderling in zijn gemeente in Zwolle. Hij mag graag fietsen, hardlopen, tv series kijken en bloggen. Luistert tot slot graag naar harde christelijke herrie.