geloofsvoer.nl – voer voor gelovigen. Elke twee weken een blog of podcast van Dick en/of Renco. Lees en luister mee.

 

Content of méér?

Niet makkelijk, content zijn met wat je hebt. Het zit veelal diep in ons méér te willen. Maar aan méér komt geen einde. Dus wat dan? Content zijn.

Afgelopen week blogde zwager Lennert over geld. Hij deelde tien waardevolle inzichten over hoe wel/niet om te gaan met geld. Over de keuze tussen leven voor geld en leven voor God. Geld voor jezelf en geld voor anderen. Ik werd aan het denken gezet door de tips en uitgangspunten. En dat denken wil ik omzetten naar handelen.

Muziek

Gisteren blogde ik over het meest recente album van de band La Dispute. Hun eerder twee albums heb ik hier ook besproken (hier en hier) aan de hand van de songteksten. In tegenstelling tot de zware thematiek van de eerste twee albums, gaat het op het laatste album ‘Rooms of the House’ vooral over het alledaagse. Dat wil echter niet zeggen dat het album minder diepgaand is. Het komt zelfs iets dichterbij merk ik omdat het makkelijker is je er aan te spiegelen. Zanger Jordan Dreyer zingt bijvoorbeeld:

But I guess in the end it sort of feels like every day it’s harder to stay happy where you are
There are all these ways to look through the fence into your neighbor’s yard
Why even risk it? It’s safer to stay distant
When it’s so hard now to just be content
Because there’s always something else

Vandaag wil ik met jullie nadenken over content zijn. Versus méér willen. Eerder blogde ik al eens over het fijnzinnige en erg belangrijke verschil tussen hebben en bezitten.

Lust, status en geld

Volgens mij is onze drang naar méér terug te herleiden naar meer lust, meer status en/of meer geld. Alle drie, in de woorden van Lennert, “machtige monsters die steeds gevoed moeten worden”. Hieronder werk ik de eerste twee uit. Geld kwam vorige week dus al aan de orde.

Lust

Onze drang naar lust (seks) zorgt voor vele scheidingen en narigheid die ik mij niet eens kan voorstellen. En het begint volgens mij met onze ogen. Job schrijft:

Job 31:1
Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen:
nooit zal ik naar jonge vrouwen kijken.

Een lees- of luistertip in deze context is het bekende “Every Man’s Battle” (link). Bovenstaande geldt natuurlijk ook voor vrouwen al lijkt het dat mannen hier meer mee worstelen dan vrouwen, maar dat kan ik mis hebben. Voor de leesbaarheid schrijf ik verder vanuit de man.

Er zullen altijd vrouwen zijn die mooier en aantrekkelijker zijn dan je eigen vrouw. Dit monster heeft een niet te stillen honger. Als je het toelaat zal het altijd meer willen. Altijd mooier, sexier, aantrekkelijker. Lust: te temmen met je ogen. Richt je op je vrouw, of ze nu fysiek heel aantrekkelijk is of niet (meer). Schoonheid is veel omvattender dan alleen uiterlijke verschijning. Jordan Dreyer zingt in het nummer ‘Woman (In Mirror)’ het volgende (check):

A glance back
The small of yours
On the sink where I set your glass
A hand that rests there flat
A moment
Retracts
And the recognition
That you give
When you shift position
Move your hip
Slightly in
We say nothing then out loud and
That’s what feels the most profound

Hoe waar is dat. Liefde zit niet in lust, niet in fysieke aantrekkingskracht. Liefde zit in zoveel meer, ogenschijnlijk betekenisloze zaken die zich afspelen in het alledaagse leven. Laten we opmerkzaam zijn en het niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dan is content zijn makkelijker en blijft het ‘méér’ buiten je hart.

Status

Aan deze geven we allemaal in meer of mindere mate toe denk ik. Waar ontlenen we onze waarde aan? Wat of wie bepaalt onze identiteit? We leven in een maatschappij waarin we geld verdienen en gestimuleerd worden dit uit te geven, los van het feit of dit nu wel nodig is. Het lijkt een volkomen irrelevant gegeven te zijn. Dit verklaart denk ik ook mijn zo nu en dan opstekende weerstand tegenover mijn eigen studie marketing. Maar maakt meer spullen, meer aanzien, meer status gelukkig(er)? Op de korte termijn misschien, het monster is weer even gevoed. Maar het wil meer. Méér.

Jezus kwam voor de onaanzienlijken, dus waarom in vredesnaam die status en dat aanzien willen vergaren? Voor wie? Waarom? Maar onze drang zit diep..
Een oplossing kan zijn te voorkomen dat je je omringt met mensen die eenzelfde status of mate van aanzien genieten. Die redden zich wel, maar er zijn velen die liefde en hulp kunnen gebruiken. Velen.

Jezus zegt in Lucas 6: 32-35:

Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

Hij roept ons op lief te hebben wie ons niet liefhebben, weldaden te bewijzen aan hen die dat niet aan ons doen. Niet lekker in je eigen sociale kring blijven, maar omzien naar anderen. Het voorkomt denk ik ook dat je méér wil, omdat je je realiseert dat er zoveel mensen zijn die mínder hebben. Het maakt hopelijk dat je zelf ook minder wilt, opdat zij die nog minder hebben meer zullen hebben.

Conclusie

Content zijn of méér willen. Laten we oprecht blij zijn met alles dat we van God ontvangen. Blij met het geld dat we ontvangen, laten we er verstandig en wijs mee omgaan. Blij met onze man/vrouw met wie we ons leven mogen delen. Laten we liefde niet verwarren met lust en herkennen wat er allemaal voortkomt uit die liefde. Blij met ons aanzien, onze status. Van welke orde dan ook. Laten we die gebruiken om mensen met minder te helpen. Dan zullen we volgens mij content kunnen zijn, en niet meer hoéven. Omdat onze harten vervuld zijn met de liefde van God.

Iemand vertaalde ‘content zijn’ met ‘als je geen wensen meer hebt’. Treffend. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer over Renco Schoemaker

Renco is ruim 35 jaar, man en vader van twee. Hij was eerder jeugdouderling in zijn gemeente in Zwolle. Hij mag graag fietsen, hardlopen, tv series kijken en bloggen. Luistert tot slot graag naar harde christelijke herrie.

copyright © geloofsvoer - 2013- - powered by YOOtheme.

volg ons   —