Skip to main content

Loven eren prijzen, wat is dat

Het zijn veelgebruikte woorden: loven, eren en prijzen. Maar wat betekent dat nu wanneer we zeggen dat we God loven, God eren en God prijzen? Een verkenning

God loven. God eren. God prijzen. Het zijn woorden die in mijn kerk veel genoemd worden, maar zelf ben ik wat terughoudend met het gebruik er van. ‘Waarom?’ dacht ik bij mezelf. Nou, ten eerste is dat niet een beetje veel van het goede? Nee, zullen we later zien. Wel werd mij duidelijk dat ik eigenlijk niet goed weet wat deze (werk)woorden ten diepste betekenen. Daarom een verkenning in deze blogpost.

Loven

Van Dale geeft als betekenis van het werkwoord loven: prijzen, eer bewijzen: God loven. Dus om de betekenis van loven te begrijpen hebben we het woord prijzen en eren nodig. Het woord loven komt ontzettend vaak voor in de Bijbel. De psalmen staan er vol van, neem bijvoorbeeld psalm 150 (link). Zo ongeveer elke zin start met ‘Looft…’. Laten we eens naar ons eigen dagelijks leven kijken. Het woord loven zullen we waarschijnlijk niet dagelijks gebruiken. We zeggen wel eens dat je ‘vol lof bent’ over iemand anders, of ‘lovend’. Eigenlijk geef je iemand dan een compliment over wat hij/zij gedaan heeft. Minder vaak wellicht, maar het kan ook zijn dat je vol lof bent over hoe iemand ìs. Al manifesteert dat ‘zijn’ van iemand zich dan toch vaak door wat iemand dóét. Hoe dan ook, wanneer je iemand looft dan doe je dat omdat je erg positief en enthousiast (zie vorige blog)  bent over deze persoon. Om zijn/haar ‘doen’ en/of  ‘zijn’. Opvallend dat de Van Dale expliciet ook God noemt in het uitleggen van de betekenis. Het woord loven is sterk gekoppeld aan God: God loven. Om wie Hij is (zijn ‘zijn’) en wat Hij voor ons heeft gedaan, doet en wil doen (zijn ‘daden’). Er zit onmiskenbaar iets van dankbaarheid in het woord loven.

Eren

De Van Dale legt het werkwoord eren uit als: eer bewijzen / eer aandoen. Weinig verduidelijkend dus; het woord zelf gebruiken in de uitleg er van. Het woord eer wordt uitgelegd als: hoog aanzien, lof. We hebben dus onder meer het woord loven nodig om de betekenis van eren te verstaan, idem aan loven waarbij we prijzen en eren al nodig hadden. Dat geeft aan dat de betekenis van deze woorden dicht bij elkaar ligt. In de Bijbel komen we het woord eren regelmatig tegen, maar lang zo vaak niet als loven. In 1 Korientiërs 10: 30-33 lezen we dat God eren kunnen door zoiets alledaags als eten:

30 Er is toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik God maar voor mijn eten dank? 31 Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. 32 Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente. 33 Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered.

Er zijn ontzettend veel verschijningsvormen van God eren. John Piper legt hier uit dat we God kunnen eren door het drinken van sinaasappelsap. Hij ziet ons hart en zolang we rekening houden met elkaa(s geweten) en God danken voor waar Hij ons in voorziet, eren we Hem. We hebben Hem, zogezegd, hoog in aanzien omdat we weten dat Hij het is die het ons geeft. Het woord eren lijkt dus tot uiting te kunnen komen door de keuzes die we maken in ons (dagelijks) leven.In 1 Tessalonicenzen 4 lezen we over een heilig leven leven. Wanneer we dat doen, eren we daarmee God. En ook andersom: wanneer we niet heilig (proberen te) leven, verwerpen we daarmee God. Of we iets of iemand, of God, eren is dus af te lezen uit onze levensstijl. Onze prioriteiten. En dus ook weer andersom: is uit onze levensstijl, uit onze prioriteiten, af te lezen wie we eren? God of…?

Prijzen

In de Van Dale lezen we dat prijzen betekent: loven, roemen; zich gelukkig prijzen van oordeel zijn dat je gelukkig bent. Mooi dat we ook hier weer één van de andere woorden nodig hebben om te betekenis goed te kunnen begrijpen: loven. In de uitleg zit duidelijk iets van blijdschap, gelukkig zijn. In de Bijbel vinden we het woord prijzen ongeveer net zo vaak als het woord loven. In veel verzen waar prijzen in voorkomt, zit er iets van dankbaarheid in. God doet geweldige dingen en dat roept een reactie bij ons op. Blijdschap, en geluk. Hij zorgt voor ons! Vaak lezen we ook ‘uw naam prijzen’ in de Bijbel. In menig Opwekkingslied komt dit ook terug, overigens naar de smaak van sommigen in een overdaad (lees eens dit). Belangrijker dan welke muzieksmaak je hebt is datgene wat we lezen in Handelingen 10: 44-48 – de uitstorting van de Heilige Geest:

44 Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. 45 De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen, 46 want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op: 47 ‘Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?’ 48 En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven.

Het lijkt iets dat we niet helemaal zelf onder controle hebben. Als we echt begrijpen hoe lief God ons heeft en wat Jezus voor ons gedaan heeft, dan prijzen we Hem. In het deuterocanonieke boek Tobit komt meerdere malen terug dat God het verdient dat we Hem voor eeuwig en altijd prijzen.

Samenhang

God prijzen bevat dus meer de blijdschap over de dankbaarheid die maakt dat we God loven. Dat maakt dat we Hem willen eren. Het is mooi te ontdekken dat de betekenis van deze woorden zo dicht bij elkaar ligt: ze hebben elkaar nodig om goed begrepen te worden, letterlijk! Maar ook de diepere betekenis als het gaat om ons geloof, om Jezus en God: de drie woorden hebben hun eigen betekenis, maar tezamen kan je ze in hun onderlinge samenhang pas goed begrijpen. Wat mij betreft in deze volgorde:

  1. Eerst het besef wie Hij voor ons is en wat Hij voor ons gedaan heeft. Daaruit komt dankbaarheid, ontzag en lofzegging voort.
  2. Na dit diepe besef volgt intense blijdschap die maakt dat we dit goede nieuws niet voor onszelf kunnen houden. Gods Geest geeft het ons in Hem te prijzen.
  3. Tot slot de wens Hem de eer te geven die Hem toekomt. Door heilig te leven volgens zijn richtlijnen, tot eer van Zijn naam.

God prijzen terwijl je hem niet eert? God eren terwijl je Hem niet looft om wie Hij is? God loven zonder dat deze dankbaarheid leidt tot blijdschap?

Photo Credit: AdamRozanas via Compfight cc

Comments (2)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Meer over Renco Schoemaker

Renco is ruim 35 jaar, man en vader van twee. Hij was eerder jeugdouderling in zijn gemeente in Zwolle. Hij mag graag fietsen, hardlopen, tv series kijken en bloggen. Luistert tot slot graag naar harde christelijke herrie.