Skip to main content

God verstaan, best moeilijk 2

| Lennert Streuper |
God verstaan. We willen het allemaal en vinden het vaak lastig. Ik heb veel mensen ontmoet met verschillende visies over dit thema, maar wil geen compromis.

Mijn zwager luistert niet naar God. En als hij dat toch probeert, zal hij dat niet zo noemen. Mijn zwager kerkt in de meer traditionele hoek. Ik omring mij zondags met evangelischen en wij luisteren de hele dag naar God. “Sorry, zei je wat? Ik was even in gesprek met God”. Bij elke keuze zoeken we naar bevestiging van boven.

Spagaat

Oké, erg zwart/wit neergezet en voor de meesten ligt het veel genuanceerder. Ik heb in mijn leven genoeg mensen ontmoet die overal Gods leiding in ervaren en dagelijks hun leven laten leiden door Gods wil. Met jaloezie keek ik op tegen deze mensen. Jammer genoeg bleek later wel eens dat Gods wil, toch voornamelijk hun eigen wil was. Of ze deden erg geestelijk om niet buiten de groep te vallen. Ook maakte ik mee dat er werd gemanipuleerd, bedekt onder een geestelijk sausje. Daarnaast zag ik mensen hun eigen verantwoordelijkheid wegschuiven en alle hoop of boosheid richten op hierboven. Soms zag ik dat het geestelijke laagje zo ver van de realiteit kwam te staan, dat men in een spagaat stond en uiteindelijk onderuit ging.

Aan de ene kant

En hoewel ik behoorlijk teleurgesteld ben geraakt door bovenstaande voorbeelden, wil ik niet het kind met het badwater weggooien. Ik heb namelijk heel veel geleerd over het zoeken naar Gods wil, juist op de plekken waar het ook wel eens mis leek te gaan. Ik heb er geleerd dat God een persoonlijke relatie met ons wil hebben. Dat er een geestelijke wereld is die invloed op ons uit oefent. Dat de Heilige Geest in ons woont en ons op allerlei manieren Gods wil en leiding duidelijk kan maken (dmv gaven als profeteren, dromen, gedachtes, enz). Ik heb geleerd dat het een actieve houding van ons vraagt. Niet alleen actief door bidden, vasten en bijbel lezen, maar ook actief in het luisteren, wachten en zoeken. Ik heb geleerd dat God op wonderbaarlijke manieren kan ingrijpen in levens.

Aan de andere kant

En ik leer ook veel van Renco en zijn dominee. Het is heel belangrijk om ook (naast het geestelijke, want dat sluiten zij zeker niet buiten) ons gezonde verstand te gebruiken. Zaken goed te toetsen aan de bijbel. Niet alleen Gods wil zoeken op bovennatuurlijke manieren, maar daarnaast ‘gewoon’ door omstandigheden, mensen om je heen. En het is helemaal waar dat Gods wil voornamelijk beschreven staat in de bijbel. We verlangen vaak een briefje uit de hemel, maar meestal ligt dat briefje al tussen heel veel andere briefjes op je nachtkast met op de kaft het woord ‘Bijbel’.

Compromis?

Ik ben op zoek naar een mooi evenwicht tussen de dingen die ik heb geleerd over het ontdekken van Gods wil. En ik denk dat ik dat evenwicht (tussen een meer traditionele benadering waarin nuchterheid, eigen verantwoordelijkheid en concrete handreikingen meer de boventoon voeren. En de charismatische kant waar meer nadruk ligt op de uitingen van de Heilige Geest, de geestelijke stijd en gevoel). Als je op zoek gaat naar een mooi evenwicht tussen twee tegenovergestelden kom je al snel bij een compromis waarbij je veel water bij de wijn doet. En dat is jammer, want ik denk dat beide benaderingen goed en bijbels zijn. Wat mij betreft moet het geen compromis worden en sluit het een het ander niet uit.

Ontslag

Als ik ontslagen wordt, is het goed om te bidden voor oplossingen en inzichten. Het is goed om open te staan voor profetieën of beelden die over mijn situatie worden uitgesproken. Het is goed om te zoeken en te luisteren naar hetgeen de heilige Geest in mij probeert duidelijk te maken. Oftewel, het is goed om mij volledig te richten op de geestelijke kant die achter de concrete situatie schuil gaat. Tegelijkertijd moet ik vertrouwen op God en reageren volgens de aanwijzingen die concreet in de bijbel beschreven staan. Ik kan vertrouwen op de gaven en kwaliteiten die ik heb gekregen en daar praktisch werk van maken. Ik kan adviezen vragen aan de mensen om mij heen. Naast dat ik mij richt op de werkelijkheid van de geestelijke wereld, sta ik met beide benen op de grond te solliciteren.

Knap lastig

Op papier (scherm) lijkt het misschien dat het thema ‘God verstaan’ lekker loopt in mijn leven. In de praktijk vind ik het echter knap lastig. Er zijn verschillende redenen waardoor ik het moeilijk vind. En toch wil ik bovenstaande woorden meer en meer concreet maken in mijn leven. Ik wil graag Gods wil verstaan en misschien laat Hij Zijn stem wel horen…

Handelingen 13:2 Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen....
Psalm 85:9 Ik wil horen wat God ons zegt

Comments (1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Meer over Lennert Streuper

Lennert is ruim 35 jaar, getrouwd en vader van twee zonen. Hij was Jarenlang jeugdleider en kerkt bij een evangelische gemeente. Het allerliefst zit hij met zijn vrouw, vrienden of zwager te bomen over het leven.