geloofsvoer.nl – voer voor gelovigen. Elke twee weken een blog of podcast van Dick en/of Renco. Lees en luister mee.  

Wij hebben een droom…

| Renco Schoemaker |
Een Bijbelse, erende, zorgende, dienende en verwachtende gemeente. Onderschrijft jouw gemeente deze droom? En jijzelf?

Wij hebben een droom over een gemeente die een Bijbelse gemeente is. Wij hebben een droom over een gemeente die een erende gemeente is. Wij hebben een droom over een gemeente die een zorgende gemeente is. Wij hebben een droom over een gemeente die een dienende gemeente is. Wij hebben een droom over een gemeente die een verwachtende gemeente is. Lees verder wat dat concreet betekent,

Wij hebben een droom over een gemeente die een Bijbelse gemeente is:

 • die in ieder opzicht trouw is aan de openbaring van God in de Schriften,
 • wiens voorgangers Gods Woord integer en toepasselijk verkondigen en zo ieder lid helpen te groeien in Christus,
 • waarvan de leden Gods Woord liefhebben en dat Woord versieren met een aan Christus gehoorzaam en gelijkend leven,
 • die verschoond blijft van alle on-Bijbelse uitleg en waarvan het leven de gezondheid en de schoonheid van het Bijbelse evenwicht uitstraalt.

Wij hebben een droom over een gemeente die een erende gemeente is:

 • wiens leden samenkomen om God te ontmoeten en te eren,
 • die weet dat God altijd in hun midden is en die voor Hem neerbuigen in grote nederigheid,
 • die regelmatig het Avondmaal viert om de machtige daad van verlossing aan het kruis te vieren,
 • die hun erediensten luister bijzetten met muzikale gaven,
 • waarvan het christen-zijn niet beperkt is tot de zondagse diensten en de doordeweekse bijeenkomsten, maar ook vorm krijgt in hun huizen en op hun werk en bij alle gewone dingen in het leven.

Wij hebben een droom over een gemeente die een zorgende gemeente is:

 • waarvan de leden mensen zijn van alle rassen, nationaliteiten, leeftijden en sociale achtergronden en die de eenheid en verscheidenheid van Gods familie tentoonspreidt,
 • waarvan de broederschap warm en uitnodigend is en nooit bevangen door nijd, egoïsme, jaloersheid of trots,
 • waarvan de leden elkaar liefhebben met een rein hart, elkaar verdragend, elkaar vergevend en elkaars lasten dragend,
 • die vriendschap geeft aan de eenzame, de zwakke ondersteunt en diegenen accepteert die door de maatschappij veracht en afgewezen zijn,
 • waarvan de liefde overvloedig over de wereld stroomt, aantrekkend, infecterend, onweerstaanbaar… de liefde van God zelf.

Wij hebben een droom over een gemeente die een dienende gemeente is:

 • die Christus herkend heeft als Dienaar en zichzelf ook geroepen weet als dienares,
 • die bevrijd is van zelfzucht, die radicaal veranderd is en die zichzelf onbaatzuchtig geeft ten dienste van de ander,
 • waarvan de leden Christus’ gebod gehoorzamen om in deze wereld te leven, deze te doordringen, het zout van de aarde te zijn en het licht der wereld,
 • waarvan de leden het goede nieuws van Jezus eenvoudig, natuurlijk en enthousiast met hun vrienden delen en die met toewijding de gemeente dienen, de voorgangers, de andere werkers, de families, de gezinnen en de alleenstaanden, de ouderen en de kinderen,
 • die alert reageert op de nood van de veranderende maatschappij; die gevoelig en flexibel genoeg is om haar dienstbetoon zo aan te passen dat ze meer effectief kan zijn,
 • die een wereldwijde visie heeft en voortdurend haar jonge leden uitdaagt om hun leven in dienst te stellen van hun Heer en ze daartoe uitzendt om te dienen.

Wij hebben een droom over een gemeente die een verwachtende gemeente is:

 • waarvan de leden zich nooit verliezen in welvaart en luxe omdat ze zich realiseren dat ze vreemdelingen en pelgrims zijn op deze aarde,
 • welke des te meer gelovig en actief is omdat ze wacht op en vooruitziet naar Christus’ wederkomst,
 • die de vlam van de christelijke hoop brandend houdt, helder, in een donkere en wanhopige wereld,
 • die op de dag van Christus’ wederkomst niet ineen zal krimpen van schaamte, maar vreugdevol zal opspringen om Hem te begroeten.

 

Zo is onze droom van een gemeente in …
Mogen wij allen deze droom delen en mag in God deze droom werkelijkheid worden.

(Het bovenstaande is de vertaling van een inleiding van ds John Stott (1921-2011), uitgesproken ter gelegenheid van de opening van de gerenoveerde All Souls Church te Londen in 1976. Stott had zich laten inspireren door de bekende toespraak van Martin Luther King).

Photo Credit: Simon & His Camera via Compfight cc

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer over Renco Schoemaker

Renco is ruim 35 jaar, man en vader van twee. Hij was eerder jeugdouderling in zijn gemeente in Zwolle. Hij mag graag fietsen, hardlopen, tv series kijken en bloggen. Luistert tot slot graag naar harde christelijke herrie.

copyright © geloofsvoer - 2013-

Powered by YOOtheme.