geloofsvoer.nl – voer voor gelovigen. Elke twee weken een blog of podcast van Dick en/of Renco. Lees en luister mee.  

Strijd – en wat voor een!

Zonder dat we ons er misschien van bewust zijn speelt er zich een strijd af om ons. Om jou en mij. Tja, wat moet je daar nu mee? Nou, lees eens verder…

Afgelopen woensdagavond was ik aanwezig op een thema-avond voor jongeren in de leeftijdscategorie 18-25 jaar. Een scherpe lezer zal opmerken dat ik daar met mijn 29 jaar niet (meer) tussen pas. Nu valt dat reuze mee kan ik u verzekeren. De avond werd georganiseerd door de Gereformeerd vrijgemaakte kerken in Zwolle en zij hadden ook een hoop mensen uitgenodigd die geen lid zijn van één van deze gemeentes. Een prima initiatief alhoewel ik er niet in geslaagd ben jongeren van ‘onze’ kerk mee te krijgen. Tja, de vakantie zit in de kop hè?

Getuigenis

Van te voren was al duidelijk gemaakt dat Gerald Knoll uit Rouveen een getuigenis zou geven van wat hij heeft meegemaakt in zijn leven de afgelopen jaren. Centraal stond het verlies van zijn zoontje Melvin op 1e Paasdag 2011 (onderweg naar de kerk). Poeh, de beschrijving van het overlijden van zijn zoontje gingen mij door merg en been. Tranen stonden me in de ogen toen ik me inbeeldde dat het mijn zoontje Joah zou zijn geweest die onder de auto kwam. Erg heftig.

Zelf dacht ik dat Gerald ons zou meenemen in een stuk rouwverwerking en zijn relatie met God die een flinke deuk zou hebben opgelopen (nam ik aan, op de dag van de opstanding notabene! kan een mens denken). Nu ging het daar óók over, maar Gerald nam ons meer mee in zijn geestelijke ontwikkeling (en strijd) die volgde op het overlijden van Melvin. Met pakkende en minder pakkende voorbeelden vertelde en toonde hij ons wat er allemaal gaande is in onze maatschappij (de aardse wereld), maar ook wat er naar alle waarschijnlijkheid gaande is in de geestelijke wereld (of?).

Volledig

De hoeveelheid informatie van de avond was voor mij persoonlijk gewoonweg teveel. Het zeer heftige begin van zijn getuigenis maakte daarna plaats voor Gerald’s drang vooral erg volledig te willen zijn waardoor mijns inziens zijn boodschap wat inboette aan kracht. Hoe dan ook, Gerald liet er geen twijfel over bestaan: ‘the stakes are high’. Hij heeft persoonlijk ervaren hoe eraan hem getrokken werd, weg van Jezus. Weg van God. Die boodschap is wel bij me overgekomen en daarom vandaag wederom een blog over iets geestelijks (ja, check dezedeze en ook deze). Niet zozeer over de Heilige Geest alleen, maar over de geestelijke strijd die gaande is buiten ons gezichtsveld.

Wapenuitrusting

In Efeze 6 gaat het over de geestelijke wapenuitrustig. Een stuk dat ik meerdere keren heb gelezen en volgens mij heb ik er ook wel eens preken over gehoord. Toch voelt het wat vervreemdend: een geestelijke strijd? Om mij? En om alle andere mensen? Zelf heb ik er nooit iets van gemerkt. Precies de woorden van Gerald die dat als nuchtere inwoner van Rouveen ook altijd dacht. Hoe zou dat dan gaan, zo’n geestelijke strijd? Hoe ziet dat er uit? Ik zie vers 14-17 toch vooral metaforisch:

11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Toch staat het daar duidelijk hè? In vers 12. Een tikje beangstigend en spannend tegelijkertijd. The stakes are high. Maar wij hebben toch de engelen schiet door mijn hoofd? Oneindig in aantal (Openbaring 5: 11). Of check gezang 466.

Ons leven op aarde

Lastig je voor te stellen hoe dat geestelijke leven zich dan verhoudt tot ons aardse leven. In Romeinen 8 lezen we er over. Een aards lichaam, maar een geestelijk leven. Een lastig te vatten mengvorm wanneer je het letterlijk neemt. Tegelijkertijd besef ik me dat ik meer ben dan een optelsom van mijn lichaamsdelen. Ik heb een ziel, al is dat ook een wat ongrijpbare term. En om die ziel vindt strijd plaats. Op een manier die mijn verstand te boven gaat als ik me voorstel dat het boven de wolken plaatsvindt. Maar het is hier en het is nu.

Verleiding

Met een hedendaagse houding dat we ons als christenen moeten mengen in de maatschappij en niet moeten verschuilen achter onze kerkmuren, wordt het al snel lastig de verleidingen in onze maatschappij te weerstaan. Zijn we ons er bewust van wanneer we de laatste aflevering van ‘Game of Thrones’ vooral als ‘spannend’ omschrijven? Ik weet het, zodra je met concrete voorbeelden komt is het een slippery slope. Gerald Knoll verwoordde het pakkend: sla de haringen van je tent niet te diep in de grond. Laat je niet inpalmen door aards bezit, rijkdom, macht en lust. Steek je tijd hier op aarde, we zijn op doorreis, in de juiste dingen!

Dus

Laten we ons niet teveel richten op hoe de geestelijke strijd precies gevoerd wordt. Dat hij gevoerd wordt ben ik zeker van. Ik voel de verleidingen ook en na deze overdenking ben ik van mening dat het naïef is om te denken dat dit allemaal toeval en willekeur is. Hoe dichter wij bij Jezus willen leven, hoe meer reden de Satan heeft ons van Hem weg te trekken. Die strijd wordt gevoerd. Zo belangrijk ben jij, zo belangrijk ben ik. Laten we alert zijn op de aardse verschijningsvormen van de geestelijke strijd die om onze ziel gestreden wordt. Maar spannend is ie niet omdat Jezus al voor ons gewonnen heeft. Graag sluit ik af met een, naar mijn mening, zéér bemoedigende tekst:

1 Kor 10: 13
Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen.  En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

Photo Credit: mac_filko via Compfight cc

Reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer over Renco Schoemaker

Renco is ruim 35 jaar, man en vader van twee. Hij was eerder jeugdouderling in zijn gemeente in Zwolle. Hij mag graag fietsen, hardlopen, tv series kijken en bloggen. Luistert tot slot graag naar harde christelijke herrie.

copyright © geloofsvoer.nl - 2013-2021