Skip to main content

Wetten: overslaan?

Ik sloeg het oude testament en vooral de wetten altijd graag over. Nog niet zo lang geleden ontdekte ik dat zelfs die taaie kost behoorlijk inspirerend is.

Ik sloeg het oude testament altijd graag over. En als ik dan toch iets las uit de eerste helft van de bijbel, dan in ieder geval niet iets uit de wetten die daar beschreven staan. Ik ben namelijk vrijgekocht en ik leef door de genade van God. Ik kan mijn rechtvaardigheid niet meer verdienen door mij aan regeltjes te houden die God ooit heeft opgesteld.

Enthousiast

Dit is allemaal hartstikke waar en toch is er iets bij mij veranderd: ik ben enthousiast geworden over de wetten uit het oude testament! Niet omdat ik denk dat ik daarmee in het goede blaadje bij God kan komen. Door genade sta ik in het goede blaadje bij God en door de Heilige Geest lukt het steeds meer om goede dingen te doen.

2 Kor.3:5 Onze bekwaamheid danken we aan God. 6 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Ik ben om andere redenen enthousiast over deze wetten.

 2 redenen

God leidde een volk. De Israëlieten. God heeft in zijn wijsheid allemaal wetten gemaakt zodat het goed zou gaan met dat volk. Goed tussen het volk en God. Goed tussen de mensen onderling, goed met hun omgeving en goed met hun gezondheid.

Ik ben geen Israëliet en toch zijn er 2 redenen waarom ik enthousiast ben over deze wetten. Allereerst geeft een deel van de wetten duidelijke adviezen bij mijn verlangen om bewuster te leven. Hierover de volgende keer meer. In deze blog wil ik een andere reden voor mijn enthousiasme uitlichten.

Bovenmenselijke wijsheid

De wetten laten namelijk een bovenmenselijke wijsheid zien. Nu, anno 2014 vinden wij sommige wetten achterhaald en op z’n minst erg logisch. Het is echter goed om ons te beseffen dat deze wetten al 3500 jaar geleden zijn opgeschreven. De laatste jaren hebben we enorm veel kennis opgedaan door de moderne wetenschap. Toen God de wetten aan Zijn volk gaf, was er maar weinig kennis van zaken die wij nu allemaal weten. De wetten waren niet zozeer vervelende regeltjes, het waren nuttige adviezen, zodat het op allerlei fronten goed zou gaan met het volk. Toen ik besefte dat de wetten kennis en wijsheid bevatten die geen mens in die tijd kon bezitten, raakte ik onder de indruk.

 Voorbeelden

  • In de tijd dat het volk Israël rond trok, leefde men zeer onhygiënisch. Simpelweg omdat men niks wist over bacteriën en het doorgeven daarvan. Pas na de middeleeuwen zijn we hier in het westen wat hygiënischer gaan leven en werden veel ziektes en epidemieën beter voorkomen. Dit kwam doordat men hier door wetenschap meer over ontdekte. De maatregelen die mensen na de middeleeuwen zijn gaan nemen, staan echter al 3500 jaar beschreven in de wetten. Het kwam dan ook vaak voor dat epidemieën veel minder voor kwam in Joodse wijken, omdat zij zich aan de reinheidswetten hielden.
  • Artsen stonden voor een groot raadsel:  Tot in de 19de eeuw stierven in het westen zo’n 20-25 procent van de vrouwen rondom de bevalling. Dit percentage lag nog hoger wanneer de betreffende arts eerst een lijkschouwing had gedaan. In de negentiende eeuw ontdekten ze het nut van handen wassen en daalde het  sterftecijfer naar 2 procent. Numeri 19:11,19
  • De richtlijnen rondom besmettelijke ziektes zoals die in de wetten beschreven staan, waren voor die tijd erg progressief. Zo moest een melaatse buiten het kamp gaan wonen, bovenlip en neus bedekken (denk aan het tegenwoordige mondkapje van een chirurg) en niet te dicht bij anderen komen door te roepen dat hij melaats is. Nogmaals, het klinkt voor ons heel logisch, maar voor die tijd was het revolutionair en omliggende volken zullen met verbazing hebben toegekeken.
  • Iets heel anders: de ark van Noach. De richtlijnen voor de bouw daarvan staan in het oude testament beschreven. De verhouding van deze afmeting blijkt de meest zeewaardige verhouding en wordt bij tegenwoordige scheepvaart ook als meest perfecte verhouding beschouwd.
  • Alle Joodse jongetjes worden besneden. In Leviticus 12:3 staat dat dit exact op de achtste dag moet plaatsvinden. Zelfs als de achtste dag op sabbat valt. Pas in de 20ste eeuw is ontdekt dat de stollingselementen in het bloed erg wisselt vlak na de geboorte. De eerste paar dagen zijn er weinig stollingselementen (40procent), waardoor een wond erg gevaarlijk kan zijn. Normaal ligt dit percentage op 100 procent. Er is 1 dag in ons leven dat we bovengemiddeld veel stollingselementen in ons bloed hebben. Je raad het al: De achtste dag.

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven waaruit blijkt dat de auteur van de wetten kennis had die niet voor handen was in die tijd. Je zou haast zeggen dat het geïnspireerd moet zijn door iemand die wel beschikte over deze kennis. Iemand die dit alles bedacht en gemaakt heeft misschien….

Het is zinloos om naar de wetten te kijken, wanneer je denkt dat je hierdoor rechtvaardig kan worden. Maar als rechtvaardige kan het heel zinvol zijn om naar de wetten te kijken.
Voor deze blogpost heb ik mij o.a. laten inspireren door het boek “Moderne wetenschap en de bijbel” van Ben Hobrink.  

Photo Credit: Zoë Campbell via Compfight cc

Comments (3)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Meer over Lennert Streuper

Lennert is ruim 35 jaar, getrouwd en vader van twee zonen. Hij was Jarenlang jeugdleider en kerkt bij een evangelische gemeente. Het allerliefst zit hij met zijn vrouw, vrienden of zwager te bomen over het leven.