Skip to main content

Twintigers

Naar aanleiding van het boek ‘Bottom-up kerk’ van Tabitha van Krimpen

Dick schrijft vandaag over de toekomst van de kerk aan de hand van het boek Bottom Up kerk. Zien we de veranderingen aankomen en hebben we (als kerk) nog wel een vinger aan de pols en weten we daarop in te spelen?
| Dick Sluiter |

Ik ontkom zo nu en dan niet aan de vraag: wat is de toekomst van de kerk en hoe ziet die eruit? Zien we de veranderingen aankomen, hebben we (als kerk) nog wel een vinger aan de pols en weten we daarop in te spelen?

Interessant was daarom het op 1 juni verschenen boek “Bottom-up kerk. Zijn waar twintigers zijn.” van voormalig Theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen (25). Kort na die verschijningsdatum kwam ze ook nog eens in Zwolle om in de Plantagekerk te vertellen over haar boek en om zich te laten bevragen door ds. Jos Douma. Een kans die ik niet kon laten lopen (overigens op aanraden van Renco, die dan ook mee was deze avond).

Waarom?

In een interview met Trouw (1 juni 2023) legt Tabitha van Krimpen uit waarom ze dit boek moest schrijven. Het boek komt namelijk voort uit haar eigen ervaring:

Je focust in je boek op twintigers. Waarom?

“Twintigers groeien op in een bewogen tijd. Je kan spreken van een prestatiemaatschappij waar je als individu verantwoordelijk bent voor je eigen succes. Daar ontstaat vaak angst om te falen. Want stel je voor dat je faalt, dan ligt het aan jou. Daar komt bij dat dit een tijd van meerdere crises tegelijkertijd is. Kijk naar de woningmarkt, het klimaat en ook corona, dat zorgt voor veel spanning. Ik hoop dat juist de kerk een plek is waar je kwetsbaar mag zijn.

“Kerken weten twintigers slecht te bereiken, terwijl zij veel kunnen toevoegen. Daarom is het zaak om de kerk af te stemmen op de jongere generatie. Dat betekent niet dat ik pleit voor een kerk die met alle winden meewaait, maar wel voor flexibiliteit. Ik geloof bovendien dat een kerk waar twintigers aansluiting vinden, voor iedereen heilzaam is.”

Twintigers

Kritische noot

Voor meer uitwerking en verduidelijking zul je uiteraard het boek moeten lezen, maar in Zwolle plaatste ds. Jos Douma alvast een kritische noot bij het boek…

“En toch wil ik pleiten voor een verschuiving in denken. Ván de kerk náár de Geest. Ergens in je boek zegt iemand (een classispredikant): ‘Het is vaak kerk, kerk, kerk. In de kerk zijn we vaak erg met onszelf bezig.’ Dat herken ik. ‘Kerk, kerk, kerk’.  Dat praat over het algemeen ook lekker makkelijk weg. Er is altijd wel iets om iets van te vinden.  Maar als het gaat om de vormgeving van christelijk geloven in de toekomst, stel ik voor om niet vanuit: hoe moet de kerk eruitzien, en hoe kan de kerk mensen bereiken, te denken. Maar vanuit: wat betekent het om mens te zijn, om te geloven, om onderweg te zijn in deze wereld die vol is van Gods koninkrijk.

“Maar als het gaat om de vormgeving van christelijk geloven in de toekomst, stel ik voor om niet vanuit: hoe moet de kerk eruitzien, en hoe kan de kerk mensen bereiken, te denken. Maar vanuit: wat betekent het om mens te zijn, om te geloven, om onderweg te zijn in deze wereld die vol is van Gods koninkrijk.”

Culturele mentaliteit

Voor de toekomst van christelijk geloven is niet zozeer de vraag hoe de kerk twintigers kan bereiken, of hoe de kerk kan proberen om te zijn waar twintigers zijn. 

Nee, in de twintigers van nu – iets breder: in de jongere generaties van nu – komt een nieuwe culturele mentaliteit te voorschijn, een culturele mentaliteit die de jonge generaties niet veróórzaken, maar alleen maar zichtbaar maken.

Kenmerkende waarden van deze culturele mentaliteit zijn bijvoorbeeld: leren door ervaringen op te doen, waarderen van openheid, kwetsbaarheid en authenticiteit, gevoel hebben voor mysterie omdat het verstand ook niet alles is, gewend zijn aan veel keuzemogelijkheden en altijd verbonden zijn, ruimte hebben voor twijfel, onderweg zijn zonder een duidelijk eindpunt voor ogen, universele liefde en inclusiviteit.

Deze nieuwe mentaliteit is niet alleen maar anders dan laten we zeggen de ‘oude’ mentaliteit (die veel geslotener, dualistischer en rationeler is). Nee, deze nieuwe culturele mentaliteit is beter dan de vorige, meer Jesus-like, meer passend bij het dynamische koninkrijk van God waar Jezus altijd over sprak en dat hier en nu nabij is en zelfs binnen in ons.”

Kansen

Kortom, een boeiende discussie die iets blootlegt van de uitdagingen waar we (in de toekomst) voor staan. Een discussie waarbij je het niet met alle uitspraken eens hoeft te zijn, maar die ondertussen wel belangrijke vragen stelt. Hoe kunnen we een plek zijn voor hen die zich niet gehoord of vertegenwoordigd voelen? Hoe doen we recht aan nieuwe, andere denkwijzen? In het geval van Tabitha van Krimpen gaan deze vragen over haar eigen leeftijdscohort, de twintigers, maar deze vragen kun je natuurlijk ook breder trekken.

Ds. Jos Douma pleit voor een geheel andere denk-/zienswijze, waarbij niet zozeer de leeftijd belangrijk is, maar wel wat zij vertegenwoordigt/ zichtbaar maakt. Hij heeft het over een nieuwe culturele mentaliteit, die we moeten gaan zien als kansen, een mogelijkheid tot meer ruimte voor andere belevingen én uitingen van ons geloof.

Toekomst

Tot slot eindigde hij zijn betoog in Zwolle met de volgende woorden:

“Oftewel: de twintigers (of: de jonge generatie met hun nieuwe mindset) vormen niet een probleem. Zij zijn de schat in de akker, aan hen kunnen we zien hoe het christelijk geloof van de toekomst eruitziet”.

Iets meer over auteur Dick Sluiter

Dick is zo’n 40 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. Hij is zeer geïnteresseerd in alles wat met religie te maken heeft, van kunst tot wetenschap en van traditioneel tot postmodern.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.