Skip to main content

Lente in de kerk

Een boek van René van Loon

We spreken over kerk vaak met woorden als krimp, vergrijzing en sluiting, maar op tal van plekken groeit en bruist de kerk. Hoe geef je deze lente ruimte?
| Dick Sluiter |

We spreken over kerk vaak met woorden als krimp, vergrijzing en kerksluiting. Het boek Lente in de kerk van René van Loon laat zien dat er ook een andere kant is. Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. René van Loon ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit. Daarnaast beschrijft hij buitenlandse kerkmodellen en experimenten zoals de visie van Tim Keller en de Fresh Expressions of Church in Engeland. Een inspirerend boek voor kerken en christenen.

Groei en bloei

Hoe de lente, nieuwe groei en bloei, ruimte kan krijgen, in 10 antwoorden:

1. Alleen God kan groei en bloei geven

We kunnen alleen groei en bloei verwachten als we beginnen bij het begin: een hartstochtelijke liefde voor God, die zich heeft laten kennen in Jezus. Waar mensen bidden, laat God zich nooit onbetuigd. Het is een teken van afhankelijkheid: alleen Hij geeft groei en bloei

2. Er is een omslag nodig van doemdenken naar verwachtingsvol denken

Als je hoopvol denkt, dan sta je anders in het leven: je gaat bidden om kansen en mogelijkheden, je gaat die kansen ook zien, je krijgt ideeën, je wordt vindingrijk, je durft meer en je hebt ook meer oog voor de mooie dingen die gebeuren. Hoopvol denken heeft zijn basis alleen in God zelf: Hij geeft zijn Heilige Geest in antwoord op gebed. En waar de Geest werkt, wordt alles anders.

Lente in de kerk

Samen

3. Er is dringend een liturgietransitie nodig

Met het oog op de jongeren en op nieuwe belangstellenden van buiten de kerk is het noodzakelijk dat er diensten zijn met hedendaagse muziek. Die liturgietransitie kan best tientallen jaren duren en hoeft niet voltooid te worden. Waarschijnlijk zal er altijd een deel van de kerk zijn dat een voorkeur houdt voor klassieke kerkmuziek. Maar dat er behoefte is aan nieuwe plekken met hedendaagse muziek is duidelijk. Daarbij is het van belang dat bestaande gemeenten niet voortdurend onder spanning staan door discussies over muziek en dat de oudere garde, die trouw de gemeente in stand heeft gehouden, liederen kan blijven zingen die zij in haar hart gesloten heeft. Daarnaast zal er in heel wat kerken ook een jongere groep blijven die houdt van een dienst met klassieke liederen.

4. Nederlandse christenen en christenmigranten moeten meer samen optrekken

Communicatie over culturele grenzen heen vraagt altijd veel inspanning en energie. Er liggen taalproblemen, je kunt elkaar al snel verkeerd begrijpen, gewoonten en tradities liggen soms ver uit elkaar. Nederlandse kerken zijn vaak druk met zichzelf doordat ze moeite hebben om te overleven., internationale kerken zijn vaak druk met zichzelf doordat er weinig betaalde krachten zijn en er veel diaconale nood is. Toch doen beide groepen zichzelf tekort door niet samen op te trekken. Nederlandse kerken kunnen nieuwe inspiratie opdoen door het levende en vitale geloof van christenen met een migratieachtergrond.

“Geef lente de ruimte. Laat meer bloeien en verheug je over elkaar.”

Woord en daad

5. Zet alle mogelijke middelen in om de lente aan te wakkeren

In de kerk is veel angst: angst voor concurrentie, angst dat de ene activiteit ten koste gaat van de andere activiteit, angst dat als op de ene plaats iets toegelaten wordt, er meteen een roep ontstaat om het op een andere plaats ook toe te staan. Maar angst is een slechte raadgever. Juist in de navolging van Christus mogen wij leven vanuit de hoop op God en de verwachting van Hem. Als we dat doen, gaan we onbevangen op weg. Geef lente de ruimte. Laat meer bloeien en verheug je over elkaar. Bid voor elkaar en neem initiatief.

6. Laat woord en daad hand in hand gaan

In feite is dit een open deur. Natuurlijk horen woorden en daden bij elkaar We zien dat glashelder in het optreden van Jezus. Waarom is het toch goed hier stil bij te staan? Ten eerste kan bij de daad het Woord achterwege blijven en ten tweede kunnen we woorden brengen zonder daden. Het is de boodschap in daden, waarbij we altijd mogen bidden dat er ook ruimte komt voor het gesprek over wie God is, en over de liefde die hij liet zien in Jezus Christus.

Visitekaartjes

7. Maak van kerkgebouwen goede visitekaartjes

De aanwezigheid van de kerk in de buitenruimte wordt te weinig naar waarde geschat. Veel mensen geven als argument dat belangstellenden wel op de website/social media kijken. Dat is zeker waar en van groot belang, maar je kijkt hier pas op als je interesse gewekt is. In de buitenruimte wordt je geconfronteerd met nieuwe dingen, waar je nog geen belangstelling voor had. Daarom is het waardevol als je kerkgebouw meer is dan een gesloten gebouw, waar je onnadenkend langs loopt wanneer je de hond uitlaat.

8. Geef zoekers en nieuw-gelovigen veel meer aandacht

Het kost gewoonweg veel tijd om christen te leren worden. Het is een lang proces en als we als christen niet bereid zijn om die tijd en aandacht met elkaar te geven, dan zijn we nieuwkomers niet waard, en we zijn dan ook de lente niet waard. Waar het om gaat is dat we heel zuinig zijn op ieder die christen wordt en er alles aan doen om de andere ‘te leren onderhouden alles wat Jezus bevolen heeft’ (Matteüs 28:19).

Wijsheid en eenheid

9. Ga als kerken vaker de markt op van zingeving en levenskunst

Er bestaat een hele (digitale) markt op het gebied van zingeving, waar de kerk tot nu toe niet of nauwelijks op vertegenwoordigd is. Mensen met vragen over zingeving en levenskunst. Op dit terrein bevatten de Bijbel en de christelijke traditie een oneindige schat aan wijsheid.

10. Denk vanuit eenheid, oefen jezelf in liefde voor de hele kerk

Wat mooi als dat gebeurt: voorgangers en gemeenteleden uit verschillende kerken die samen bidden, samen zich verheugen over zegeningen en samen verdriet hebben om teleurstellingen, die zich niet gedragen als concurrenten, maar zich kwetsbaar naar elkaar durven op te stellen, die zich oprecht verheugen over de sterke kanten van andere voorgangers en kerken, en die hun eigen mislukkingen niet verdoezelen, maar eerlijk delen om ook anderen ervoor te behoeden. In zo’n klimaat krijgt de milde lentewind de kans om aan te wakkeren tot een levenwekkende bries.

Iets meer over auteur Dick Sluiter

Dick is zo’n 35 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. Hij is zeer geïnteresseerd in alles wat met religie te maken heeft, van kunst tot wetenschap en van traditioneel tot postmodern.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.