Skip to main content

Schuldig (3)

een verkenning van het geweten

Renco voegt een derde deel toe aan zijn eerdere tweeluik over schuld(gevoelens). Vandaag een uitwerking van de eerdere podcast en een korte boekrecensie.
| Renco Schoemaker |

Een tijdje terug schreef ik een lange blog over schuld(gevoelens) naar aanleiding van het boek ‘Schuldig – een verkenning van mijn geweten‘ door schrijfster Jannah Loontjens. Die blog kwam in twee delen online. Voor het kerkblad van onze gemeente schreef ik er ook het e.e.a. over en ook namen we een podcast op over het thema. Daarom nog een derde deel om daarmee het onderwerp af te sluiten.

Inhoud

Allereerst schreef ik naar aanleiding van de podcast met Lennert en Dick een meditatie over het onderwerp schuld waarin ik probeer dezelfde vragen (kort) uit te werken. Dit omdat ik van hen terugkreeg dat het moeilijke onderwerp hier toch (enigszins) hanteerbaar door werd. Je vindt de podcast hieronder, maar indien je meer van het lezen bent wordt je verderop op je wenken bediend. Maar voor deze lastige vragen aan bod komen, eerste een korte recensie van het boek zelf.

Link naar de podcast (website)

Link naar de podcast (opent in je podcast app)

Schuldig (3)

Boekrecensie

Per toeval schrijf ik deze maand zowel de meditatie als de boekbespreking dus u treft het: nogmaals gaat het over schuld. Zoals schrijfster Jannah Loontjens zelf zei tijdens haar Kloostercollege lezing op 15 september: ik heb schuldgevoelens als het ware vastgepakt en ben er vanuit allerlei invalshoeken naar gaan kijken. Het resultaat is dit prettig leesbare boek waarin het meandert en een ‘antwoord’ uitblijft – zoals de titel al doet vermoeden.

Een steeds terugkerend onderwerp in het boek is de keuze haar moeder nu wel of niet uit te nodigen kerst te komen vieren. Omstandigheden maken dat ze dit liever niet doet en het daarmee een jaar (of langer) uitstelt. Als consequentie heeft ze echter al bij voorbaat last van schuldgevoelens; er hangt een prijskaartje aan deze beslissing.  Dit voorbeeld illustreert hoe we aan de ene kant niet om schuldopbouw heen kunnen in ons dagelijkse, sociale verkeer en aan de andere kant die schuldopbouw niet grenzeloos is.

Wie herkent zich niet in onderstaande passage?

“Zodra ik nadenk over de mogelijkheid de waarheid te spreken, stuit ik op een dubbel schuldbewustzijn: ten eerste een schuldgevoel dat opspeelt als ik me voorstel dat ik de waarheid zou spreken zonder verzachtende inleidingen en subtiele verdraaiingen, zonder me moeite te getroosten misverstanden en onnodige kwetsuren te voorkomen. Ten tweede is er het schuldgevoel dat juist samengaat met die veinzerijen, met het diplomatieke, niet geheel eerlijke spreken, dat vooral ten doel heeft de situatie kalm en onder controle te houden, maar dat oprecht voelen, werkelijke tederheid, verhindert.”

Loontjens verkent volgens de zelfanalyse methode aanpalende begrippen als emoties, schuld, schaamte en spijt. Ze schrijft scherp, valt me op. Meer dan eens denk ik opmerkzaam te zijn door bijv. onoprechtheid te bespeuren in haar tekst om er daarna achter te komen dat ze precies daar uitgebreid op doorgaat.

Alhoewel ze zichzelf geen christen (of: religieus persoon) noemt is haar boek doorspekt van religieuze perspectieven op schuld. Als christelijke lezer kon ik deze ‘open omgang’ erg waarderen. Ze start daarbij met de overgang van de Griekse goden naar het monotheïsme; de God van de joden is persoonlijk betrokken op mensen in tegenstelling tot de goden uit de oudheid. Maar gaandeweg is de mens daarmee steeds meer gaan ervaren hoe schuldig hij zelf is. Alhoewel begrijpelijk, laat ze ook het nodige liggen op dit terrein.

De huidige betekeniscultuur krijgt het er – wat mij betreft volkomen terecht – van langs in het boek. Veelvuldig haalt Loontjens de filosoof Foucault aan, zo ook hier als het gaat om de neiging tot willen bekennen.

“Het lijkt alsof de waarheid in het diepste geheim van onszelf niet anders vraagt dan aan het daglicht te treden. Het komt ons voor dat als zij daar niet in slaagt, dit komt omdat een dwang haar weerhoudt, het geweld van een macht op haar drukt, en er een soort bevrijding nodig is, opdat zij – eindelijk – kan worden verwoord.”

We wíllen graag bekennen en onszelf diagnosticeren. Opdat we bevrijd zullen zijn van schuldgevoel en onszelf kunnen rechtvaardigen. Foucault meent echter dat vertrouwelijkheid er misschien juist wel in bestaat dat je elkaar de ruimte geeft om niet alles te hoeven vertellen en delen. Boeiend. Het boek bevat verder een aantal hoofdstukken over specifieke vormen van schuldgevoelens: na/over misbruik, klimaat en onrecht, culturele toe-eigening, vriendschap, zwangerschap en je eigen lichaam.

Loontjens is grondig én (soms zeer) persoonlijk, ja autobiografisch. Door het geleerde steeds weer te betrekken op situaties uit haar persoonlijk leven voorkomt ze dat het abstract wordt. Ik weet niet hoe dit genre boeken heet, but I like it. Het laatste hoofdstuk gaat over de verzoening en zette mij aan tot de meditatie in dit nummer. Het bracht me ook weer bij het prachtige (spoken word) nummer ‘Keep Forgiving’ door Levi the Poet.

Dus voor wie schuld en schuldgevoelens eens onder de loep wil nemen en daarbij gaandeweg kennis wenst maken met uiteenlopende filosofen en het bij voorkeur klein, persoonlijk en daarmee goed leesbaar blijft, raad ik aan: lees dit boek!

“In dit besef, dat we ook iets anders hadden kunnen doen, is het geweten al vervat, het ligt aan de basis van de overpeinzing of we wel het juiste hebben gedaan. Als er geen besef zou zijn van de verschillende mogelijkheden waartussen we kunnen kiezen, zou er ook geen geweten zijn.”

Meditatie

[intro verwijderd]

Waar komt het geweten vandaan? Dieren lijken er niet over te beschikken, maar mensen lijken daarentegen al vanaf heel jong te beschikken over dat innerlijke, morele kompas. Dat kompas verschilt van mens tot mens, maar een vorm van geweten lijkt aangeboren. Om over het evolutionaire na- of voordeel van een goed functionerend geweten hier maar te zwijgen. Komt het geweten van God?

→ Is ons de geweten een uitingsvorm van de stem van God?

De Deense filosoof Kierkegaard vergelijkt angst voor de vrijheid om te kiezen – en het geweten dat ons ter verantwoording roept, als het ware – met het duizelen aan de rand van een ravijn. Als je niet kijkt, is de afgrond er niet. Maar in volle onschuld wegkijken kán geen beslissing zijn omdat dit verraadt dat je kennis hebt van diezelfde afgrond. Het enige zuivere excuus voor níet kiezen – en daarmee een schoon geweten – lijkt daarmee de onwetendheid, maar ja: vaak weten we wél, toch?

→ Wijst keuzevrijheid op het bestaan van de vrije wil?

En wanneer je dan kiest, omdat wegkijken geen optie is, en verkeerd kiest, kan dit de relatie tussen mensen onderling en de relatie tussen mensen en God schaden. Er komt, zogezegd, iets tussenin te staan. Voor mensen onderling lijkt vergeving na (een vorm van) bekentenis dé weg voorwaarts, maar Loontjens betoogt dat een bekentenis niet voorwaardelijk is aan vergeving. Dat lijkt mij evenzo bij onze almachtige God. Zijn liefde onderscheidt zich nu juist op het onvoorwaardelijke karakter.

→ Is onze bekentenis/schuldbelijdenis voorwaardelijk voor vergeving door God?

Een stap verder is de verzoening: het herstel van een relatie. Loontjes zette me verder aan het denken door te beargumenteren dat vergeving niet voorwaardelijk is aan verzoening. Ik twijfel daarover omdat er bij verzoening zonder vergeving intern toch wel sprake lijkt te zijn van (onuitgesproken) vergeving. Maar het kan ook een berusting zijn, stelt ze. Je ergens bij neerleggen maakt óók verzoening mogelijk. Daarmee kwam de volgende vraag bij me op.

→ Is vergeving door God voorwaardelijk voor de verzoening tussen mensen en God?

Zelf begrijp ik ook dat dergelijke vragen zeer moeilijk of zelfs onmogelijk te beantwoorden zijn. Maar blijf er nog even bij. Wanneer je immers stelt dat God zichzelf met de mens kán verzoenen zonder dat hier een schuldbelijdenis (en daarop vergeving) aan voorafgaat, kom je uit bij de vraag over de kruisdood van Jezus. Want waarom stierf Hij dan? Daarmee kom ik bij het eigenlijke punt van deze meditatie.

→ Nam de kruisdood van Jezus de noodzaak tot vereffening van (alle) schuld weg of vereffende hij de (alle) schuld?

Dit blijf ik een essentiële geloofsvraag vinden. Overwon Jezus het kwaad zelf door zijn offer en is er daarom geen sprake meer van vereffening van schuld tussen mensen en God, of voldeed Jezus alle (verleden, heden, toekomst) schuld waardoor de relatie tussen mensen en God is hersteld? Natuurlijk stel ik hiermee geen nieuwe vraag, maar wel een heel wezenlijke, meen ik. Ik houd van boeken die dit soort gedachten en vragen aanroeren. Reinier Sonneveld schreef er in 2019 over in ‘Het Vergeten Evangelie’ waarover ik deze blog schreef.

Aanrader

Jannah Loontjens is niet gelovig en voor mij zijn het juist vaak de perspectieven van níet-gelovigen die tot diep nadenken aanzetten. Als christenen onderling – schrijvers incluis – vul je bepaalde begrippen (te) snel in of aan omdat we denken te weten wat de ander bedoelt. Weten we zelf wel wat we bedoelen met een woord als schuld? In het boek maakt de schrijfster je deelgenoot van een oprechte, uiteenlopende én persoonlijke zoektocht naar dat antwoord.

Voorlopig genoeg over schuld (geschreven).

Iets meer over auteur Renco Schoemaker

Renco is krap 40 jaar, man en vader van twee. Hij is ouderling in zijn gemeente in Zwolle. Hij mag graag fietsen, hardlopen, tv series kijken en podcasts maken. Luistert tot slot graag naar harde christelijke herrie.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.