geloofsvoer.nl – voer voor gelovigen. Elke twee weken een blog of podcast van Dick en/of Renco. Lees en luister mee.  

Holy Shit (2)

Deel twee van de zesdelige serie van Lazarus: wanneer hoor ik erbij?

Dick schrijft over afleverling twee van de Lazarus serie Holy Shit met als centrale vraag: wanneer hoor ik erbij?
| Dick Sluiter

Een zesdelige serie van Lazarus (progressief christelijk platform inmiddels onder de paraplu van de EO) heet Holy Shit. Deze serie stelt mijns ziens goede vragen en verwoordt de gedachten van een grote groep van wat voornamelijk millenials zullen zijn. Ik ga de komende tijd de afleveringen bekijken en zal na afloop wat gedachtes delen.

Aflevering 2: Wanneer hoor ik erbij?

‘Hoe anders mag je zijn om bij de kerk te horen?’ vraagt Marjon zich in deze tweede aflevering van het programma ‘Holy Shit’ af. Ze praat erover met vriend Willem Jan, die homo is én een regenbooggezin vormt samen met Ella die hetero is. Allebei zijn ze gelovig, maar hebben ook te maken gehad met afwijzing vanuit de kerk omdat ze het ‘anders’ doen. En Marjon heeft een stevig gesprek met dominee Marleen Blootens.

Ik heb ervoor gekozen om me te richten op de dialoog tussen Marjon en de dominee, maar was desalniettemin onder de indruk van het regenbooggezin.

Holy Shit (2)

“Het eerste is het officiële antwoord. Dat je jezelf christen mag noemen als je gedoopt bent. Het minder officiële antwoord, wat ik denk dat geldiger is, is dat je je christen mag noemen als je je aangesproken door de weg van Christus. En dat je die weg wilt gaan.”

Twee antwoorden

Marjon: Wanneer kan je of mag je jezelf een christen noemen?

Marleen: Ik denk dat er twee antwoorden mogelijk zijn. Het eerste is het officiële antwoord. Dat je jezelf christen mag noemen als je gedoopt bent. Het minder officiële antwoord, wat ik denk dat geldiger is, is dat je je christen mag noemen als je je aangesproken door de weg van Christus. En dat je die weg wilt gaan.

Het tweede antwoord klinkt nogal vrijblijvend. Je hoeft je alleen maar aangesproken te voelen om er bij te horen: dat is de lat wel erg laag leggen, nietwaar? Maar is dat wel zo? De weg van Christus gaan is iets waar ik mijn hele leven voor nodig zal hebben om dat onder de knie te krijgen. Het is streven naar een bovenmenselijke lat, positief bedoeld. Een lat waar je boven jezelf, je mens-zijn, probeert uit te stijgen wat betreft het geven van (naasten) liefde, geduldig/vredig zijn en die andere ‘vruchten van de Geest’ ( Galaten 5: 22-23). Een weg waar je hard en actief voor zult moeten werken, als je deze benadert zoals Jezus bedoeld heeft.

 

Marjon: Oké, maar hoe zit dat dan met Jezus die voor mijn zonden is gestorven?

Marleen: In zo’ n gesprek wat wij nu hebben gaan we meteen heel theologische vragen stellen. Hoe zit het met God? Hoe zit het met Jezus? Hoe zit het met of je wel of niet bij hoort? Terwijl ik denk, zijn dat nu echt de vragen van jou persoonlijk? Volgens mij is het geloof veel persoonlijker en veel kleiner en kwetsbaarder dan die grote vragen: Hoe zit het met God? Het kruis? De opstanding en de Bijbel?

Dit soort ‘grote’ vragen en de onbevredigende antwoorden zijn vaak belangrijke redenen om de kerk de rug toe te keren. Ik vind daarom het antwoord van Marleen Blootens ook erg mooi, door de aandacht te verleggen naar het kleine en kwetsbare. De kerk is een groot en log instituut met veel (onuitgesproken) regels en dogma’s waardoor we soms wel eens het zicht kwijt raken op de achterliggende zaak: Jezus en zijn boodschap. Die boodschap is groot in zijn kleinheid: Jezus leven is een verhaal van liefde voor ons als hele mensheid. En als gelovige mag je je hierin persoonlijk aangesproken voelen, in goede maar ook zeker in slechte tijden. En dát is uiteindelijk het enige antwoord.

 

Marleen: Het hangt niet van mijn gevoel af of ik wel of niet bij de kerk wil horen. Ik heb die keuze al gemaakt.

Marjon: En waarom heb jij die keuze wel gemaakt en ik niet?

Marleen: Eerlijk gezegd, denk ik dat ik de ruimte heb bevochten die jij nooit hebt ervaren. Dat is heel jammer, want ik denk dat die ruimte er wel is.

Ook weer een mooie uitspraak van Marleen Blootens. Ik interpreteer hem als volgt: je zult eindelijk ook actief voor de ruimte en invulling van je geloof moeten (willen) werken. Tijdens dat handelen/in die zoektocht leer je jezelf kennen, waarbij waarschijnlijk ook de (on)juiste aannames en interpretaties aan het licht zullen komen. Je zult zodoende ook een beter inzicht krijgen in de reikwijdte van het geloof en daarbij de ruimte ontdekken die Marleen benoemt. Marjon heeft niet echt gevochten, het was een afscheid in geleidelijkheid (flight). Marleen benoemt de andere mogelijkheid die kan volgen op ontevredenheid: gaan vechten (oprecht zoeken) van je eigen ruimte binnen de kerk (fight).

Marjon: En wat zou jij mij willen meegeven als advies, of als tip, voor de rest van mijn reis?

Marleen: Volg je verlangen, volg je hart en wat minder je hoofd. Durf er maar op te vertrouwen dat als God bestaat dat hij ruimhartig en geduldig is. En als je dat niet ziet bij christenen, dan zoek je gewoon weer verder.

De deur open

Mooi om de deur naar God zo ver op te zetten. De keuze en antwoorden voor een ‘zoeker’ moeten altijd volledig zijn: God is ook buiten de kerk en christenen te vinden. Het vertrouwen wat we vaak in Gods handelen/plannen stellen, moeten we ook toepassen op onze medegelovigen. Vooral als die nog twijfelende en zoekende zijn.

Meer van Dick Sluiter

Dick Sluiter
Laatste berichten van Dick Sluiter (alles zien)

Categorieën

Je kan bijna oneindig blijven doorlezen hier op geloofsvoer omdat we deze blog al in 2013 startten.

Veelgelezen blogs

 • You Want It Darker

  Dick vraagt vandaag aandacht voor het nummer ‘You want it Darker’ van Leonard Cohen: cynische berusting van een moegestreden ziel.
 • Deuterocanonieke boeken

  Vast wel eens van gehoord: de deuterocanonieke boeken. Maar heb je ze wel eens lezen? Ze staan vandaag centraal in deze blog.
 • Loven eren prijzen, wat is dat

  Het zijn veelgebruikte woorden: loven, eren en prijzen. Maar wat betekent dat nu wanneer we zeggen dat we God loven, God eren en God prijzen? Een verkenning
 • Ongelijke span anders bekeken

  De tekst over het ongelijke span uit 2 Korinthe. 6:14-18 is niet onomstreden. Vandaag een verkenning van de (veelzijdige?) betekenis.
 • If It Be Your Will

  Dick ontdekte (wederom) dat het bijzonder is wanneer een ander voor je bidt. Leonard Cohen schreef er lang geleden een mooi lied over. Lees en luister zelf.
 • Barmhartig- & rechtvaardigheid

  De woorden barmhartigheid en rechtvaardigheid heeft iedereen wel eens gehoord. Een nadere verkenning van beide begrippen.
 • De progressieve christenen

  Wat is nu een progressieve christen en moeten we deze ‘beweging’ zien als een bedreiging voor ons geloof?
 • Geduld

  Vandaag deelt Dick een gedicht hier op geloofsvoer. Over geduld, rijpen, de kamers van het hart en de antwoorden leven. Hoe geduldig ben jij?
 • Grof in de mond

  Hoe kunnen we ons als christenen opstellen als het gaat om grof taalgebruik? Maakt het allemaal niet zoveel uit of dienen we juist terughoudend in te zijn?

copyright © geloofsvoer.nl - 2013-2020