Skip to main content

God on Trial deel 2-3

De film God on Trial gaat over Joden in Auschwitz die God ter verantwoording roepen voor al het leed dat zij moeten ondergaan. Een samenvatting van de zaak.
| Renco Schoemaker |

Wij hebben keuzes gekregen. We kunnen God aannemen of afwijzen. Hij heeft ons een vrije wil gegeven zodat we Hem niet als robots zouden volgen, maar vanuit een oprechte keuze God liefhebben. Een ander Jood haakt aan en deelt het verhaal waarin hij gedwongen werd één van zijn drie zoons te kiezen. Deze zou in leven blijven terwijl de andere twee zou worden geëxecuteerd. Waar is dan de vrije wil met haar ‘je hebt altijd een keuze’? Welke keuze maak je hier? Een ander haalt daarop Job 22 aan, waarin we lezen dat God zich niet laat leiden door eigenbelang en Hij dus geen baat heeft bij het doen van onrecht. Kortom: de oorzaak van het lijden dienen we bij onszelf te zoeken. Wanneer wij lijden, lijdt God mee. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk.

Ondoorgrondelijk

We lezen in Romein 11:

33 Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. 
34 ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? 
35 Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’ 
36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Maar ook die stelling, ‘we weten niet waarom’, is moeilijk te verteren. Zeg maar eens tegen iemand die op het punt staat te sterven: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Het kan is essentie wel waar zijn, maar het is, vooral op dat moment, iets waar velen zeer weinig mee kunnen. Of: alles komt uiteindelijk ten goede. Ook dat geloof ik, maar velen die het kwade meemaken leven niet lang genoeg om te zien tot welk goede het heeft mogen leiden. Maar daar is ie weer hè, Gods almacht. Wij zijn niet aan God gelijk, wij hebben geen inzicht in Zijn plan voor deze wereld. Een ondoorgrondelijk plan dan, dat zeker. Een plan met Joden in de gaskamers? Nee.

God on Trial deel 2-3

Groots

Hij is groots en heeft het beste voor met Zijn volk. Maar wanneer wij andere zaken boven God verkiezen, het zoeken in dingen buiten Hem, dan maakt dat geen onderdeel uit van het plan van God. God heeft niet gepland dat wij tot zonden zouden vervallen. In het paradijs had God hier niet alvast rekening mee gehouden. Gods plannen met eenieder van ons zijn groots. De Joden in het kamp debatteren over deze grootsheid. Een geleerde oppert dat geloven en bidden alles is dat hen (en ons) rest. Geloven en bidden. In Psalm 81 staat mooi verwoord hoe God moet aanzien hoe Zijn volk haar eigen weg kiest (-> vrije wil):

9 “Hoor, mijn volk, ik moet je vermanen,
Israël, luister naar mij.
10 Laat geen andere god bij je toe,
buig je niet voor een vreemde god,
11 ik ben de HEER, je God,
die je wegleidde uit Egypte –
open wijd je mond, ik zal hem vullen.”
12 Maar mijn volk luisterde niet,
Israël wilde niet van mij weten.
13 Toen liet ik hen begaan,
koppig volgden zij hun eigen inzicht.
14 Ach, wilde mijn volk maar horen,
wilde Israël mijn wegen maar volgen.
15 Spoedig zou ik zijn vijanden vernederen,
zou mijn hand zich keren tegen zijn belagers.
16 Wie de HEER haten, zouden kruipen voor zijn volk,
dat zou voor altijd hun lot zijn.
17 Maar Israël zou hij voeden met de edelste tarwe –
ja, jou zou ik spijzigen met honing uit de rots.’

Laten we het dus, zoals ook valt af te lezen in Job 22, eerder bij onszelf zoeken en niet God verantwoordelijk houden. Man man, lees eens Job 38-40. God duldt geen andere goden naast hem (Ex. 20) en wanneer wij God verantwoordelijk houden scharen wij onszelf gelijk aan hem. Job zegt in vers 3 van Job 40:

3 En Job antwoordde de HEER:
4 ‘Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik u antwoorden?
Ik leg mijn hand op mijn mond.
5 Ik heb eenmaal gesproken en zeg niets meer,
tweemaal – en doe er het zwijgen toe.’

Maar God is nog niet klaar.

7 ‘Sta op, Job, wapen je;
ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet.
8 Wil je mijn recht loochenen,
wil je mij schuldig verklaren en zelf vrijuit gaan?
9 Is jouw arm zo sterk als die van God,
heb jij zo’n donderstem als hij?
10 Tooi je dan met trots en waardigheid,
omkleed jezelf met eer en glorie.
11 Stort je razende woede over alles uit,
zie je een hoogmoedige – verneder hem,
12 zie je een hoogmoedige – buig zijn nek,
vertrap de goddelozen, waar ze ook zijn.
13 Begraaf ze allemaal in het stof,
beneem hun in de onderwereld het gezicht.
14 Wanneer je op eigen kracht zult winnen,
dan zal ook ik je prijzen.

Vers 8

Vers 8: wie zijn wij om Gods recht te loochenen (tot leugen te verklaren). Ja, dat maakt ons weer nederig. Diezelfde God die in Exodus 19 neerdaalt op de berg Sinai. Dat is geen ontspannen, persoonlijke ontmoeting met de mensgeworden God (al volgt die later in Jezus), maar een ontmoeting waarin je moet vrezen voor je eigen leven omdat Hij zoveel groter, heiliger en machtiger is dan ons.

Morgen deel 3.

Iets meer over auteur Renco Schoemaker

Renco is ruim 35 jaar, man en vader van twee. Hij was eerder jeugdouderling in zijn gemeente in Zwolle. Hij mag graag fietsen, hardlopen, tv series kijken en bloggen. Luistert tot slot graag naar harde christelijke herrie.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.